Tvalley officieel van start

Met het uitspreken van zijn lectorale rede, getiteld ‘Robotize your future’ gaf Dirk Bekke, lector Mechatronica aan Saxion University of Applied Sciences, half juni het officiële startschot voor Tvalley. Onder deze naam krijgt Mechatronica Valley Twente nieuw leven ingeblazen met een ambitieuze doelstelling. Naast mechatronicaonderwijs en profilering van de hightechindustrie in Oost-Nederland vermeldt de agenda ook kennisuitwisseling en concrete projecten rond robotica en Smart Industry. Het initiatief heeft inmiddels de officiële status van Fieldlab toegekend gekregen.

Alexander Pil
30 juli 2018

Zeventien jaar geleden ging Mechatronica Valley Twente van start. Belangrijkste doel was de continuïteit van het onderwijs in het mechatronisch ontwerpen aan de Universiteit Twente te garanderen. Sindsdien heeft de UT een groot aantal mechatronici opgeleid en heeft MVT Twente en omstreken op de kaart gezet als vooraanstaande mechatronicaregio. Vorig jaar maakte MVT een doorstart onder de naam Tvalley op initiatief van Bekke en kwam de focus op de relatie tussen Saxion en het regionale technische bedrijfsleven te liggen.

Demcon-directeur Dennis Schipper was de drijvende kracht achter MVT en is nu ook weer nauw betrokken bij Tvalley. ‘Als een grote afnemer van technisch talent in de regio hebben wij belang bij een goede relatie met de kennisinstellingen. Met onze kennis en financiële bijdrage kunnen wij hen helpen bij het inrichten van het onderwijs voor hightechbedrijven. Inhoudelijk is Tvalley ook belangrijk voor technologieontwikkeling in de samenwerking tussen Saxion en bedrijven.’

De kiem voor Tvalley werd al in 2011 gelegd. Toen nam Schipper samen met Peter van Dam, directeur van de Saxion-academie Lifescience, Engineering & Design, het initiatief voor het lectoraat Mechatronica, met steun van diverse bedrijven uit de huidige board van Tvalley. Van Dam onderschrijft het belang van de rol van Saxion als kennisleverancier voor (niet-)mkb-bedrijven. Hij spreekt van een ‘hbo in transitie’: ‘Hogescholen gaan het beroepenveld gebruiken om het mkb beter te kunnen bedienen. Neem het lectoraat: zeven jaar na de start trekt de opleiding mechatronica al honderd studenten, en nog eens vijfentwintig deeltijders, per jaar.’

De eerste lector Mechatronica, Rini Zwikker, werkte aan mechatronische bouwblokken voor diverse toepassingen, waaronder de medische robotica; denk aan robotarmen, grippers, navigatie, computer vision en een exoskelet. Dirk Bekke bouwt daar nu op voort en speelt daarbij in op de onderzoekbehoefte in de regio. ‘Als lectoraat werken we vraaggestuurd en door samenwerking met de industrie kunnen we onze impact voor de regio vergroten.’

De inzet van Tvalley past in de strategie van Saxion om het toepassingsgericht onderzoek aan de hogeschool te versterken en daarvoor de samenwerking met de UT en met mkb’ers en andere bedrijven in de regio te intensiveren. In dat kader is per 1 juni UT-hoogleraar Dave Blank benoemd tot adviseur van het College van Bestuur van Saxion, naast zijn functie als wetenschappelijk ambassadeur van de UT. Blank moet het toegepast onderzoek, ondergebracht in de nieuwe Saxion Research and Graduate School, verder ontwikkelen, zo verklaarde bestuursvoorzitter Anka Mulder van Saxion tijdens het jaarcongres. Zij verwees naar een recent pleidooi van het Rathenau Instituut voor meer investeren in het onderzoek aan hbo-instellingen. ‘Naast het opleiden van mensen kan het hbo met onderzoek een belangrijke bijdrage aan de maatschappij leveren. Het onderzoek van universiteiten komt maar traag naar markt. Met ons toepassingsgerichte onderzoek kan dat sneller. Het onderzoek van Dirk Bekke is daar een voorbeeld van.’

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!