Roboned verder als stichting

Alexander Pil
16 april 2014

Het Nederlandse roboticanetwerk Roboned, dat in 2010 ontstond als een van de ICT Innovatie Platforms, heeft zich verder geprofessionaliseerd tot een volwaardige organisatie en heeft dit vastgelegd in een stichting. Voorzitter Stefano Stramigioli: ‘In de afgelopen vier jaar heeft het netwerk zich ontwikkeld tot een netwerk van meer dan zevenhonderd deelnemers uit de industrie, kennisinstituten en maatschappelijke instellingen. Deze sterke combinatie van partners heeft geleid tot het schrijven van de Strategische Agenda. In dit roadmapdocument wordt een gezamenlijke lijn uitgezet om de ontwikkelingen op het gebied van robotica in Nederland te versnellen.’

Een van de resultaten van Roboned is dat robotica hoog op de agenda is komen te staan binnen het topsectorenbeleid. Een misschien nog wel veel belangrijker resultaat zijn de vele samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan en zich nu uiten in succesvolle projecten die hun weg beginnen te vinden naar de markt, aldus Stramigioli.

Is de missie van Roboned geslaagd en daarmee het doel bereikt? ‘Voor een deel natuurlijk wel’, zegt platformmanager Ditske Kranenburg, ‘maar we zien een stijgende behoefte aan ondersteuning in kennisuitwisseling. Roboned faciliteert hierin en steunt daarbij ook netwerken die zich specifiek op een bepaalde hoek van de robotica richten; een paraplufunctie. Onze focus zal des te meer liggen op de vakgebiedoverschrijdende onderwerpen en zal naast de technologische ontwikkelingen ook vraagstukken op het gebied van arbeid, ethiek, wetgeving en veiligheid aan de orde blijven stellen.’