Roboned publiceert strategische robotagenda

12 juni 2012

Vorige week presenteerde Roboned op Vision & Robotics de Dutch Robotics Strategic Agenda. De roadmap is het vervolg op de swot-analyse die de brancheorganisatie medio vorig jaar maakte van de Nederlandse robotica-industrie. Roboned heeft de sterktes, kansen, zwaktes en bedreigingen verder uitgediept en doet in het rapport aanbevelingen hoe Nederland de kansen in de roboticawereld kan verzilveren.

Er bestaat een grote groeimarkt voor met name persoonlijke en servicerobots. Om die kansen te grijpen moet er nog wel een aantal technische hindernissen worden genomen, onder meer op het gebied van 3D-perceptie, leeralgoritmes en de interactie tussen mensen en robots. Ook de veiligheid, standaardisatie, het publiek bewustzijn en het onderwijs zijn aandachtspunten. Roboned vindt dat er meer uitwisseling van kennis en meer samenwerking moet zijn, zowel tussen de verschillende disciplines als tussen verschillende toepassingsgebieden.

Roboned roept de overheid op om te fungeren als launching customer. Dat kan door in start-ups en spin-offs te investeren en geld te steken in robotonderzoek voor overheidstoepassingen. Ook ligt er een taak voor kennisinstellingen en het onderwijs om meer aandacht te besteden aan deze tak van sport. Ten slotte wil Roboned bedrijven stimuleren om zich te richten op medische, agrarische en professionele servicerobots.

De volgende stap is dat Roboned de wereldwijde robotmarkt in kaart gaat brengen. Op basis daarvan wil het bepalen waar voor Nederland de grootste kansen liggen.