Rabobank-fonds verwerft minderheidsaandeel in MTA

Alexander Pil
30 april 2019

Het nieuwe investeringsfonds MGF, met Rabobank als belangrijkste geldschieter, heeft een minderheidsaandeel genomen in MTA. De Helmondse systeemontwikkelaar en toeleverancier gaat de financiële injectie gebruiken om de komende jaren versneld door te groeien.

‘De versterkte focus op ontwikkeling en industrialisatie slaat aan bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers en de combinatie met een sterke organisatie voor het efficiënt seriematig produceren leidt tot een bovengemiddelde groei van onze activiteiten’, zegt MTA-directeur Robert Manders. ‘Om deze groei te kunnen realiseren, bouwen we momenteel een nieuw bedrijfspand dat twee keer zo veel vierkante meters heeft. Onze medewerkers vormen de belangrijkste pijler onder ons succes en staan centraal in de bedrijfsvoering. Het nieuwe pand, dat eind 2019 in gebruik wordt genomen, is zodanig ontworpen dat de samenwerking nog beter kan worden gefaciliteerd. We willen gecontroleerd verder groeien met behoud van sfeer en cultuur, en daarvoor zochten we een natuurlijke partner die we in MGF denken te hebben gevonden.’

In december bracht koning Willem-Alexander een bezoek aan het MTA-kantoor in Helmond.

Voor MGF is MTA de eerste participatie. Het investeringsfonds is de opvolger van het MBO & Groei Fonds, dat conform plan na vijftien participaties aan het einde van zijn investeringshorizon was gekomen. In goed overleg met de belangrijkste partner Rabobank is een tweede fonds opgericht. MGF investeert in kansrijke mkb’ers die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal voor een managementbuy-out of voor groei.