HTSP en Point-One samen verder

Nieke Roos
17 oktober 2012

Per 1 januari 2013 gaan het High-Tech Systems Platform (HTSP) en Point-One op in een nieuwe vereniging genaamd High Tech NL, die weer deel moet gaan uitmaken van de sectorbrede stichting Holland High Tech. De organisaties bundelen hun krachten om de Nederlandse hightechsector nationaal en internationaal te positioneren als één geheel. Binnen Holland High Tech wil High Tech NL daarbij nauw optrekken met spelers als AutomotiveNL, Brainport Industries, Business Cluster Semiconductors en Lucht- en Ruimtevaart Nederland. De leden van Point-One moeten nog wel hun goedkeuring geven aan de samenvoeging met HTSP.