Privacy policy

Privacy statement Techwatch

Techwatch versterkt het hightech ecosysteem en maakt het gezonder door het leveren van onafhankelijke kennis en informatie via de publicaties Bits&Chips en High-Tech Systems, publicaties van Techwatch Books, meerdere netwerk- en technologie-evenementen en de trainingen van High Tech Institute. Vanwege de aard van deze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens.

Om uw recht op privacy te waarborgen, gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze specifieke privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken in onze dienstverlening aan u, met uitzondering van High Tech Institute. Specifiek voor onze trainingen hebben wij een aparte verklaring opgesteld.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Techwatch verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • u publicaties van Techwatch te sturen waarop u zich heeft geabonneerd, per gewone post, e-mail en/of andere telefoon- en/of internetcommunicatie;
 • u nieuwsbrieven te sturen van Techwatch waarop u zich heeft geabonneerd, per e-mail en/of andere telefoon- en/of internetcommunicatie;
 • u de door u aangeschafte publicaties van Techwatch per reguliere post toesturen;
 • het verwerken van uw deelname aan het Techwatch-evenement waarvoor u zich heeft aangemeld (bijvoorbeeld uw naam op de deelnemerslijst, facturering);
 • contact met u op te nemen over uw vraag(en) per post of e-mail;
 • contact met u opnemen via direct marketing met betrekking tot Techwatch-publicaties en evenementen.

Ook analyseren wij uw gedrag op onze websites om die sites te verbeteren en onze producten en diensten af ‚Äč‚Äčte stemmen op uw voorkeuren.

Wat voor soort persoonsgegevens slaan wij op?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor-en achternaam;
 • contact details;
 • functietitel;
 • naam van het bedrijf waarvoor u werkt;
 • contactgegevens van dat bedrijf;
 • overige persoonsgegevens die u actief met ons deelt, b.v. in post, e-mail en telefoon- en/of internetcommunicatie.

Op basis van de interesses die u met ons deelt, maken wij een profiel aan om u op maat te informeren over onze producten en diensten.

Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt:

 • kunnen wij u de (digitale) publicatie(s) waarop u zich heeft geabonneerd of die u heeft aangeschaft niet toesturen;
 • kunnen wij uw evenementregistratie niet voltooien;
 • kunnen wij u niet informeren over thema‚Äôs en evenementen die u mogelijk interesseren.

De websites van Techwatch kunnen links naar sites van derden bevatten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun (niet-)naleving van de AVG.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techwatch.nl, zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonlijke evenementregistratiegegevens worden doorgestuurd naar partners en sponsors van dat betreffende evenement, maar alleen als u ons daar tijdens de betreffende registratie toestemming voor heeft gegeven.

Voor het overige verstrekken wij uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of wanneer dit op grond van de wet of een rechterlijk bevel vereist is.

Wij delen geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij er adequate beschermings- en privacymaatregelen zijn genomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

Periode van opslag

Jaarlijks zoeken wij in onze database naar personen met wie wij al 10 jaar geen contact meer hebben gehad, met als doel alle gegevens van deze personen te verwijderen. Wij sturen deze contactpersonen een e-mail om hen te informeren over de totale verwijdering van hun persoonsgegevens uit onze database. Degenen die toch informatie van ons willen ontvangen, zullen actief op deze melding moeten reageren. Een maand na deze e-mailing worden alle contactpersonen die niet hebben gereageerd uit onze database verwijderd.

Wanneer u ons persoonlijk laat weten dat u wilt dat uw persoonsgegevens uit onze database worden verwijderd, zullen wij dit direct doen.

Na ontvangst van een overlijdensakte van een vertrouwde partij zullen wij de persoonsgegevens van de overledene uit onze database verwijderen.

Cookies

Techwatch maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser automatisch op uw computer opslaat wanneer u een website voor het eerst bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Techwatch gebruikt Matomo Analytics voor WordPress om het websitegebruik te analyseren. Matomo wordt gehost op onze eigen server. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met Matomo. We maskeren de laatste twee bytes in IP-adressen. Wij maken geen gebruik van andere diensten in combinatie met de cookies van Matomo Analytics.

De websites van Techwatch kunnen elementen van derden bevatten, zoals advertenties, embedded video’s en social media-streams. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies vanaf hun eigen servers op uw computer plaatsen. Op onze websites is dit standaard gedeactiveerd, maar u kunt dit activeren door het betreffende element te activeren, b.v. door een video af te spelen.

U kunt zich afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browserinstellingen verwijderen.

Inspecteren, corrigeren en verwijderen

U heeft het recht om:

 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 • uw persoonsgegevens corrigeren;
 • verwijdering van uw persoonlijke gegevens eisen;
 • uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens in te trekken;
 • een klacht in te dienen;
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan u of een derde partij naar keuze.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@techwatch.nl.

Ook kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevensbescherming

Techwatch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

Techwatch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Techwatch B.V.
Contactpersoon: de heer Nieke Roos
Kerkenbos 1001
6546 BB Nijmegen
Nederland
T +31 24 3503532
E info@techwatch.nl

Verander geschiedenis
Deze privacyverklaring is opgesteld op 26 april 2018 en voor het laatst gewijzigd op 21 november 2023.