Waarom is er eigenlijk een Feda?

Marcel van Haren is branchemanager bij Feda.

28 juni 2012

Jaren geleden was het ontstaan van verenigingen ingegeven door een behoefte om gezamenlijk standpunten, belangenbehartiging en collectieve marktbewerking vorm te geven. Ook het sociale aspect van samenkomen en de collega‘s in de markt kennen waren hele belangrijke motivaties om een branchevereniging op te zetten en eraan deel te nemen. Vanwege de sociale betrokkenheid was de vrijwillige inzet van leden om de doelen na te streven een vanzelfsprekendheid.

De onderwerpen binnen een vereniging veranderen in de loop van de tijd, evenals de leden van de vereniging. Door toenemende efficiëntiedruk wordt de tijd die leden uittrekken steeds schaarser. Dit ondermijnt ook de sociale betrokkenheid.

Het gevolg laat zich raden: de vrijwillige inzet van leden staat onder druk. Dit wordt deels opgelost door een professioneel secretariaat in te zetten om de zaken voor hen te regelen. Tegelijkertijd brengt dit het gevaar met zich mee dat een secretariaat met het bestuur samen standpunten gaat formuleren waar de leden zich langzamerhand niet meer in herkennen. Gelukkig kunnen we bij de Feda rekenen op een grote groep gemotiveerde ondernemers die ondanks de dagelijkse werkdruk graag input geven en er samen met het secretariaat de schouders onder zetten.

Dit brengt mij naar de vraag: waarom is er eigenlijk een Feda? De statuten leggen het als volgt uit: ’De Feda heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen in de breedste zin van het woord, voor zover deze belangen betrekking hebben op de vervaardiging van en de handel in aandrijf- en besturingssystemen en/of componenten daarvan. Hieronder wordt verstaan alle verbindende elementen tussen een energiebron en uiteindelijk aangedreven werktuig of machine, alsmede de regelingen en besturingen en de daarbij behorende industriële software die in combinatie met de voornoemde elementen worden geleverd.‘

Hiermee is het duidelijk, of toch niet? Ik denk dat het werkkader hiermee is bepaald, maar nog niet het echte waarom. Waarom is er dan wel een Feda?

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

De Feda-leden zijn ervan overtuigd dat ze met aandrijftechniek- en industriële automatiseringsproducten, -oplossingen en -diensten een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan onze welvaart en kwaliteit van leven. Het tekort aan arbeidskrachten in de industrie is perfect in te vullen met oplossingen uit de Feda-sector. Dit is wat de leden bindt in de vereniging en met deze drive vanuit de leden is het voor het secretariaat goed mogelijk om er invulling aan te geven.

Natuurlijk vertaalt dit zich in de praktijk in een veelheid aan mooie technologische oplossingen waardoor het beeld zou kunnen ontstaan dat het uitsluitend om de verkoop van deze producten zou draaien. Maar na een half jaar actief betrokken te zijn bij Feda is mij duidelijk dat wat deze ondernemers drijft om samen te werken in deze brancheorganisatie puur het ideaal is onze samenleving én kwaliteit van leven te verbeteren.

Mooie vereniging toch die Feda?