Universiteiten kunnen geen aanspraak maken op uitvindingen studenten

Paul van Gerven
28 september 2020

Als een student tijdens zijn studie een briljant idee, ontwerp of stukje software bedenkt, blijft dat – in principe – zijn of haar intellectueel eigendom. Dit is vastgelegd in de geactualiseerde richtlijnen voor studenten-ip, die op 23 september zijn gepresenteerd door de Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Nederlandse Studenten voor Ondernemerschap (DutchSE).

Volgens de richtlijnen zullen universiteiten afspraken moeten maken voordat studenten met een onderzoeksproject starten of aan een stage beginnen. Als student en universiteit het erover eens zijn dat de universiteit het eigendom overneemt, wordt de student mede-uitvinder en komt hij in aanmerking voor compensatie wanneer er geld wordt verdiend met de ip.

Het is niet toegestaan ​​om een ​​student te dwingen intellectueel eigendom over te dragen, bijvoorbeeld door een cijfer achter te houden. Indien nodig zal de universiteit een passende alternatieve opdracht moeten aanbieden. In sommige gevallen zijn er echter bestaande afspraken die moeten worden nagekomen. Dit is met name het geval als er derden bij betrokken zijn. Universiteiten moeten dit bij studenten benadrukken.

‘Door duidelijke regels op te stellen, stimuleert deze update het studentondernemerschap’, aldus Mirjam van Praag van de VSNU. Maartje Bakker van DutchSE noemt het een ‘goede eerste stap’. Bakker wil de regels toegankelijker maken voor studenten.