TUE zet limiet op afstudeerplekken Steinbuch en Nijmeijer

Alexander Pil
12 juni 2017

Nog altijd is er een grote toestroom van masterstudenten naar de TUE-vakgroepen Control Systems Technology (van Maarten Steinbuch) en Dynamics & Control (van Henk Nijmeijer). Sinds vorig collegejaar zijn masterstudenten op de TU Eindhoven niet meer vrij in de keus van hun afstudeerbegeleider. De ingevoerde plaatsingsprocedure blijkt niet het gewenste effect te hebben, meldt universiteitskrant Cursor.

‘Er werden nog te veel studenten op hun eerste voorkeur geplaatst’, vertelt opleidingsdirecteur Camilo Rindt in Cursor. ‘Bovendien verwachten we in de toekomst nog meer studenten en om de kwaliteit van de begeleiding te kunnen blijven garanderen, wordt het alleen maar belangrijker dat we studenten beter over de groepen verdelen.’

De procedure wordt daarom aangescherpt. Alle onderzoeksgroepen stellen samen met de decaan jaarlijks hun maximale begeleidingscapaciteit vast. Op basis daarvan worden de masterstudenten verdeeld. Studenten die in het collegejaar 2017/2018 een master willen doen, kunnen sinds 1 juni hun eerste drie voorkeuren aangeven. Ze moeten een cv en motivatiebrief uploaden voor hun eerste keus. Naast de twee genoemde vakgroepen van Steinbuch en Nijmeijer geldt de maatregel ook voor de interfacultaire opleidingen Automotive Technology, Systems and Control, en Sustainable Energy Technology.