TNO en HCSS starten centrum voor grondstofproblematiek

Paul van Gerven
20 juni 2013

TNO en het Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) bundelen hun kennis op het gebied van grondstoffen in een Expertisecentrum Grondstoffen. Het centrum gaat voor Nederland belangrijke grondstoffen- en materialenkwesties monitoren en als vraagbaak fungeren voor overheid en bedrijfsleven. De focus komt te liggen op strategische advisering, kennisontwikkeling en toepassing van mijnbouw, alternatieven en verduurzaming van grondstoffen (recycling).

HCSS en TNO hebben de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd naar de geo- en veiligheidspolitieke, respectievelijk economische, ecologische en technologische aspecten van het grondstoffenvraagstuk. Tachtig procent van bedrijven die kritieke grondstoffen gebruikt blijkt de afgelopen vijf jaar hinder in de levering te hebben ondervonden. Daarmee is de voorzieningszekerheid van grondstoffen voor het bedrijfsleven en overheden een belangrijk vraagstuk voor de toekomst geworden, aldus de partners.