TNO: data sleutel in agrifood

Alexander Pil
23 september 2019

De manier waarop we landbouw bedrijven trekt een zware wissel op het klimaat. Om de landbouw zowel ecologisch als economisch te verduurzamen moeten we anders gaan produceren. Investeringen in digitalisering zijn daarbij essentieel, vindt TNO.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht onlangs een breed opgezet realisatieplan naar buiten met allerlei initiatieven om onze landbouw zowel ecologisch als economisch duurzamer zullen maken. ‘Niet langer zo veel mogelijk zo goedkoop produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Dat is de kern van kringlooplandbouw,’ zei minister Carola Schouten bij de presentatie van haar plan. 

Hoewel voor elk van de initiatieven in het realisatieplan wat valt te zeggen, wordt er nog weinig gesproken over de mogelijke rol van datadeling. Dat is opmerkelijk, vindt TNO. Juist het vergaren en beschikbaar stellen van data vormen het fundament voor een beter klimaat én een gelijkwaardiger verdienmodel.

Het beschikbaar maken van data vergt transparantie, vertrouwen en investeringsbereidheid van de gehele voedselproductieketen; producenten, verwerkers, vervoerders, retailers, consumenten et cetera. Door uit te leggen hoe het systeem in elkaar zit, door voorbeelden te geven van succesvolle digitalisering in de Agrosector en door uit te leggen hoe je veilig data kunt delen, probeert TNO inzichtelijk te maken dat er oplossingen bestaan waar iedereen de vruchten van plukt. Want als iedereen begrijpt dat er zowel collectief als persoonlijk te winnen is met een transitie, is blijvende verandering mogelijk.

Foto: TNO