Leuven start netwerk rond ecomachines

Alexander Pil
Leestijd: 2 minuten

De KU Leuven en de hogeschool Groep T hebben het initiatief genomen om een internationaal kennisnetwerk uit te bouwen rondom eco-innovatie in de machinebouw. Volgens de twee kennisinstellingen is er in de Vlaamse machinebouw een duidelijke behoefte aan state-of-the-art knowhow over ecologisch produceren. Ze constateren dat de overheid in verschillende geïndustrialiseerde landen – met Duitsland en Japan op kop – de schouders heeft gezet onder de eco-innovatie in de machinebouw. Wil Vlaanderen competitief blijven in deze sector, dan kan het niet achterblijven en zal het een gecoördineerde strategie moeten uitzetten en implementeren.

Veel mensen zien machines nog zoals in de film Modern Times, beargumenteren KU Leuven en Groep T: onpersoonlijk, gevaarlijk, vervuilend en energieverslindend. ’Dit beeld is achterhaald‘, schrijven ze in een persbericht. ’En ook de verwachtingen van zowel de markt als de samenleving zijn ingrijpend veranderd. Inmiddels is een nieuwe generatie machinebouwers bedrijvig voor wie technologische innovatie en ecologie onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Zij willen dat ook hun producten – de machines – beantwoorden aan hoge eisen op gebied van eco-innovatie en dus in staat zijn om op hun beurt energie-efficiënt en duurzaam te functioneren en te produceren.‘

Het kennisnetwerk is tot stand gekomen met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro) en het Hermesfonds van de Vlaamse overheid. Samen leggen ze zo‘n 250 duizend euro in. Het initiatief wil de Vlaamse machinebouwers informeren over eco-innovatie in de verschillende fasen van het ontwikkel- en productieproces. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor netwerken en het delen van kennis en expertise. Ook bieden de partijen professionele coaching bij het identificeren en uitwerken van internationale projectvoorstellen.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naar 024 350 3532 of stuur een e-mail naar info@techwatch.nl.