ING: Robotisering biedt kansen voor Nederland

Alexander Pil
5 mei 2014

De Nederlandse economie kan bij uitstek profiteren van productiviteitsverhogende innovatie. Deze robotisering leidt tot nieuwe kansen voor zowel werkgevers als werknemers. Robots verstevigen de concurrentiepositie en verhogen de welvaart, door het verhogen van onze productiviteit per gewerkt uur. Dit blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau. Respondenten van de ING Vraag van Vandaag geven aan veranderingen op de arbeidsmarkt te verwachten. Bang dat robots massaal hun baan over gaan nemen, zijn zij niet. Bijna driekwart van de respondenten is neutraal tot positief over de invloed van technologie op hun baankansen.

Het relatief hoge welvaartsniveau in Nederland komt voort uit een hoge productiviteit per gewerkt uur. Van deze productiviteit zal afhangen of we in de toekomst verder zullen groeien, want naar verwachting zal het aantal gewerkte uren slechts beperkt stijgen in de komende decennia. ‘De inzet van robots helpt ons om de economische groei op peil te houden, door het verder verhogen van de productiviteit per gewerkt uur’, aldus Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING Nederland.

Wat vaak uit het oog wordt verloren, is de mate waarin technologie zorgt voor nieuwe behoeftes onder consumenten en bedrijven, wat weer leidt tot nieuwe werkgelegenheid om aan die behoeftes te kunnen voldoen. Blom: ‘Denk hierbij aan ICT-medewerkers, social media-managers of de game-industrie. Allemaal beroepsgroepen die dertig jaar geleden niet of nauwelijks bestonden, maar inmiddels gemeengoed zijn geworden.’