Hybride docenten

Dave van Markenstein

20 september 2019

In mijn rol als businessmanager merk ik dagelijks hoe nijpend het tekort aan technici op de arbeidsmarkt is. Dat ervaar ik bij machinebouwers waarmee ik intensief in contact ben, maar ook bij het werven van mechatronici voor mijn eigen team. Daarom is het van groot belang dat de uitstroom van opgeleide technici hoger wordt.

Dave van Markenstein is businessmanager bij Alten.

Gelukkig zien we in de Brainport-regio mooie initiatieven ontstaan, zoals het hybride tech-docentschap. Hierbij worden technici uit het bedrijfsleven parttime ingezet als docent. Om een hogere uitstroom technici te bereiken, zijn namelijk ook meer docenten nodig en het is zeer uitdagend om voldoende techniekdocenten te vinden.

Niet iedere techneut heeft de ambitie om volledig te kiezen voor het docentschap, maar hij haalt wel vaak voldoening uit het overdragen van kennis. Om deze twee behoeften samen te laten komen, werk ik op het gebied van hybride tech-docentschap nauw samen met Bart-Jan van Lierop van Fontys Hogescholen in Eindhoven. In de afgelopen vijf jaar hebben mechatronicaconsultants van Alten naast hun reguliere werk parttime lesgegeven in elf verschillende vakken en/of projecten begeleid. Gedurende deze samenwerking hebben we een transitie doorgemaakt, van gezamenlijk modules geven tot autonoom doceren. Ook hebben de consultants bijgedragen aan het opzetten van vakken.

Voordeel voor Fontys is dat de studenten inhoudelijk de nieuwste vakkennis meekrijgen en inzicht krijgen in de toepassingen van de lesstof. Ook bieden de hybride docenten een duidelijke toegevoegde waarde in de lessen, doordat ze met hun praktijkervaring een hedendaagse invulling kunnen geven aan de lesstof. We zien dat de studenten veel sneller gemotiveerd zijn om iets concreets met het vak te doen, wanneer ze kennismaken met toepassingen uit de praktijk. Dit inzicht werkt zeer stimulerend. Daarnaast zoeken studenten binding met rolmodellen en deze vinden ze bij mensen uit de industrie die succesvol zijn in hun werk.

Ik zie dat de consultants in mijn team vaak al tijdens hun universitaire studie ervaring hebben opgedaan als teaching assistant of bachelorstudenten hebben begeleid bij het afstuderen. Aanvankelijk bood Fontys onze docenten ook begeleiding aan in de vorm van buddy’s, maar al snel bleek dat ze prima zelfstandig in staat zijn om voor de klas te staan. De consultants die als docent werkzaam zijn, ervaren verschillen tussen het werken in de industrie en het doceren. Zo volgen de deadlines in het onderwijs elkaar veel sneller op, waardoor er sneller resultaten en successen worden behaald. In een module moet alle lesstof binnen de vastgestelde periode gegeven zijn en alle opdrachten uitgevoerd. Het geeft veel voldoening wanneer studenten aarzelend kennismaken met het vak, er enthousiast over worden en het vervolgens succesvol afronden. En wanneer ze aanvankelijk niet weten hoe ze een project kunnen opstarten, maar dit na verloop van tijd toch prima zelfstandig kunnen.

We zien dat onze consultants veel plezier hebben in het parttime docentschap. We hopen daarom nog lang te kunnen samenwerken met Fontys. Meer ervaring in het doceren zorgt ervoor dat onze consultants meer geestelijke ruimte krijgen om nuances in hun didactische vaardigheden aan te brengen. Tegelijkertijd zie ik dat we onze medewerkers een mooie verbreding in hun loopbaan kunnen bieden.

Hopelijk raken andere bedrijven geïnspireerd om ook ruimte te maken voor het inzetten van hun technici als parttime docent. Zo werken we gezamenlijk aan het vergroten van het aantal opgeleide technici. Want om de innovaties van ondernemend Nederland daadwerkelijk te kunnen realiseren, en onze positie op de wereldmarkt te kunnen behouden, zijn voldoende technici van levensbelang.