Demcon investeert in Alia’s slurrysensor

Collin Arocho
17 februari 2020

Technologieontwikkelaar Demcon heeft zijn volgende investering aangekondigd. Dit keer helpt het Alia Instruments, een van de startups in zijn Enschedese incubator. Alia is de ontwikkelaar van een stralingsvrije densimeter die wordt gebruikt voor het meten van slurry in de bagger-, tunnelbouw-, mijnbouw- en metaalrecyclingindustrie. Met deze bijdrage kan de starter zijn sensor verder ontwikkelen en gereedmaken voor productie en het apparaat internationaal op de markt brengen.

Foto: Demcon

Traditioneel vormt radioactieve straling de basis voor densimeters die worden gebruikt om de dichtheid van de schurende slurries te meten. Zulke slurries bestaan uit zand, kiezelstenen, grind of erts, evenals water voor transport. Nucleaire dichtheidmeting brengt echter veiligheidsrisico’s met zich mee, kan moeilijk in gebruik zijn en is vaak onbetrouwbaar. Samen met Demcon-ingenieurs heeft Alia een nieuw elektromechanische meetprincipe ontwikkeld. De oplossing biedt een robuust, niet-nucleair alternatief dat betrouwbaarder en veiliger is voor gebruikers en het milieu. Het systeem is niet alleen stralingsvrij; het unieke zit ’m in de software voor het verwerken van de meetsignalen. Daarmee kan Alia zijn meters afstemmen op de specifieke klanttoepassing.

Alia is het geesteskind van Jan Peters, een baggersectorexpert die bijna twintig jaar directeur is geweest van Imotec in Enschede. Volgens hem is stralingsvrij slechts een van de voordelen van Alia. ‘We kunnen de dichtheid onmiddellijk berekenen en onze meting is betrouwbaarder, zelfs voor dichtheden van meer dan drie kilogram per liter. De meter kan eenvoudig in een pijpleiding worden geplaatst en worden aangesloten op het procesbeheersysteem van de klant.’

‘We maken deel uit van de overgang van nucleair naar niet-nucleair’, vervolgt Peters. ‘We helpen klanten hun productie efficiënter te maken met behulp van betere metingen en dragen bij aan het bereiken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Ik denk hierbij aan het verbeteren van de veiligheid en het verminderen van nucleair afval en water- en brandstofverbruik.’