Bedrijven voorzichtiger met r&d in BRIC-landen

Paul van Gerven
22 juni

Nederlandse bedrijven zijn minder geneigd om hun r&d-activiteiten in opkomende markten uit te breiden. Dat blijkt uit een rondgang van VNO-NCW langs de de r&d-directeuren van `s lands 25 grootste r&d-intensieve bedrijven. Om dichter op de groeimarkten te zitten, stuurden veel Westerse bedrijven jarenlang op uitbreiding van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in BRIC-landen, maar nu zegt tweederde van de ondervraagde groep bedrijven dat niet meer van plan te zijn. Bijna de helft van de bedrijven gaat hun r&d-activiteiten terughalen naar Europa of denkt daar over na.

Volgens VNO-NCW is de nieuwe trend een gevolg van de veranderende geopolitieke omstandigheden. De onderzochte groep bedrijven is zich steeds bewuster van het belang van kennisveiligheid en het beschermen van strategische kennis en technologie.

Uit de r&d-barometer blijkt verder dat een overgrote meerderheid van de respondenten bezig is om r&d steeds prominenter te richten op maatschappelijke vraagstukken die voor de lange termijn belangrijk zijn voor de wereld, zoals klimaat en recycling. Een zorg is de beschikbaarheid van technisch talent op alle opleidingsniveaus. Een derde van de bedrijven geeft daarbij aan dat de situatie in Nederland slechter is dan in andere landen.