Agentschap NL en TNO helpen mkb in Azië

Alexander Pil
6 november 2013

Maandag hebben Agentschap NL en Tap into Asia, een cluster van hightechbedrijven, bij TNO in Eindhoven een samenwerkingsverband ondertekend in het kader van Partners for International Business (PIB). Dat programma richt zich op het vergroten van de marktpositie van de Nederlandse hightech in Zuid Korea en Taiwan. De focus ligt daarbij op halfgeleider-, display- en solarproductie.

Penvoerder van het Tap into Asia-cluster is TNO. Sam Helmer van het kennisinstituut: ’Het veroveren van de Aziatische hightechmachinebouwmarkt vraagt het meerjarig opbouwen van vertrouwen met Aziatische bedrijven. Voor individuele mkb‘ers is de investering in zulke langetermijnrelaties enorm hoog. Daarom trekt TNO binnen Tap into Asia samen op met het Nederlandse hightech-mkb om gezamenlijke kansen te creëren. De steun van het PIB-programma zorgt daarbij voor een enorme versterking in het realiseren van meer business.‘

Het Tap into Asia-cluster bestaat naast TNO uit Admesy, Amsterdam Scientific Instruments, Eternal Sun, NTS, Omics2Image, PM-Bearings, Single Quantum, Sioux, Technology of Sense, Tecnotion en Xpress. Deze Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben allemaal hun eigen specialisme op het gebied van precieze machinebouw. Admesy-directeur Steven Goetstouwers: ’Admesy neemt deel in de PIB omdat de snel groeiende Aziatische hightechdisplayindustrie een zeer goede plek is om onze business op het gebied van precieze kleurmetingen voor beeldschermen te laten groeien.‘

Met Partners for International Business wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Het programma richt zich op groepen van bedrijven, bij voorkeur aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.