Visualiseringssoftware Pasvisu nu met gegevensregistratie

Pilz PasvisuDe nieuwe versie van de webgebaseerde visualiseringssoftware Pasvisu van Pilz maakt het registreren van variabelen mogelijk. Release 1.5 registreert gegevens volgens drie verschillende methodes:

Periodieke gegevensregistratie

De waarden van de variabelen worden in instelbare intervallen (polling interval) door Pasvisu opgeslagen. De gegevensregistratie kan met behulp van een variabele worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Gegevensregistratie bij verandering van gegevens

Pasvisu controleert in instelbare intervallen of de waarde van een bepaalde variabele is veranderd. Als dit het geval is, worden de waarden opgeslagen. Het activeren of deactiveren is ook hier met behulp van een variabele mogelijk.

Getriggerde gegevensregistratie

Getriggerd door een booleaanse variabele (met de waarde TRUE of FALSE) wordt de registratie van de waarden van variabelen geactiveerd. Telkens wanneer de waarde van de variabelen van FALSE in TRUE verandert, worden de variabelen geregistreerd en opgeslagen.

Overige nieuwe functies:

Gegevensexport: mogelijkheid tot het exporteren van het PVIS-proceslogboek via een CSV-bestand

Weergave van documenten: in Pasvisu gemaakte documenten kunnen op pc-gebaseerde Pasvisu-systemen in de pfd-viewer worden weergegeven.

Eenvoudige bediening en vormgeving: de eigenschappen van meerdere elementen kunnen met één klik worden veranderd, extra configureerbare vormgevingselementen

Gebruikersbeheer: gebruikers kunnen in runtime worden toegevoegd of verwijderd, aan elke gebruiker kan een taal worden toegewezen.

Configureren van tegels: tegels kunnen in designtime vrij worden ingedeeld.

Feedbackknop: een bepaalde tegel kan bij een verandering een desbetreffende melding via de nieuwe feedbackknop weergeven.