Valideer mens-robottoepassingen met de Pilz PRMS-botsingsmeetset

Al lange tijd zijn robots een integraal onderdeel van bedrijven. In fabrieken ondersteunen ze mensen bij zware of monotone taken. Juist deze ondersteuning leidt vaak tot een nauwe samenwerking tussen mens en robot.

Om de veiligheid voor mensen en robots te waarborgen en te handhaven, werkt het EUonderzoeksproject Rossini aan het verspreiden en optimaliseren van samenwerking tussen mens en robot. Frauenhofer IFF werkt aan een methode voor collaboratieve robots om het gevaar van voorbijgaande impact in te schatten. Voor het meten van de botsingskrachten is in principe een vast meetinstrument nodig, waardoor de voorbijgaande botsing niet kan worden gesimuleerd. Fraunhofer IFF heeft een conversie van de botsingskrachten voorgesteld die op het vaste meetinstrument gemeten zijn om deze voorbijgaande botsingen te evalueren. Deze methode voorkomt een lage robotsnelheid, terwijl het veiligheidsniveau hoog blijft.

Het gebruikte meetinstrument is de¬†botsingsmeetset PRMS (Pilz Robot Measurement System)¬†van Pilz. Deze PRMS-set wordt gebruikt voor het valideren van mens-robottoepassingen door de kracht en druk te bepalen die bij een potenti√ęle botsing wordt gegenereerd. De nieuwe door Fraunhofer IFF ontwikkelde methode is met de Pilz PRMS met behulp van verschillende robots gevalideerd. Zo biedt¬†de nieuwe methode, die rekening houdt met een voorbijgaande botsing, ondanks de verhoogde robotsnelheid een hoge veiligheid voor de mens.

Meer over de botsingsmeetset PRMS