Pilz’ Knowledge Bites als alternatief voor klantbezoeken en trainingen

Werknemers worden in verband met het coronavirus geadviseerd om zoveel als mogelijk thuis te werken. Dit is niet in alle gevallen mogelijk. Ook in deze periode blijft het noodzakelijk om aandacht te geven aan onveilige werksituaties die te maken hebben met machineveiligheid. Pilz organiseert daarom diverse Knowledge Bites en online kennissessies de komende periode. Zo kan kennis over machineveiligheid up-to-date worden gehouden.

De succesvolle Knowledge Bite over de noodstopstrategie mocht maar liefst ruim 200 deelnemers verwelkomen. De noodstopinrichting is immers een belangrijk onderdeel van iedere machine, installatie of productielijn. In geval van nood of bij onverwachte, gevaarlijke situaties dient de noodstop de installatie in een zo kort mogelijke tijd in een zo veilig mogelijke toestand te brengen.
De noodstop is vaak onderwerp van discussie. Zeker wanneer er sprake is van gekoppelde machines, complexe installaties of productielijnen.

In de online Knowledge Bite hierover leerde men meer over de juiste weg naar een veilige noodstopstrategie.

Komende weken staan er meer online kennissessie op het programma. Onder andere over wat is de wet- en regelgeving bij samenstel van machines en een sessie over alle ins & outs over het succesvolle, configureerbare veiligheidsrelais PNOZmulti.De Knowledge Bites zijn uitstekend geschikt om tijdens deze periode veilig meer kennis op te doen. Het interactieve karakter van de sessies geeft deelnemers de mogelijkheid om rechtstreeks vragen over hun eigen situatie te stellen aan de presentatoren.

Benieuwd naar de Knowledge Bite over noodstopstrategie? Bekijk hem hier terug.