Pasvisu 1.7 heeft geïntegreerd receptuurbeheer

Pilz Pasvisu 1.7 Pilz heeft zijn webgebaseerde hmi-software Pasvisu een upgrade gegeven. Met Pasvisu kunnen gebruikers hun automatiseringsprojecten configureren en visualiseren. Dit kan ter plekke en via toegang op afstand. Met versie 1.7 van Pasvisu kunnen parameters op machines en installaties via het geïntegreerde receptuurbeheer worden veranderd. Gebruikers hoeven nu alleen nog de waarden voor de variabelen op te geven en aan de records toe te voegen. Daarna worden de records ingeladen in de runtime in de besturing. Veranderingen zoals klonen, bewerken of wissen zijn dan nog steeds mogelijk.

Verdere kenmerken van Pasvisu 1.7:

Beschikbare talen voor de gebeurtenissenlijst en het gebeurtenisprotocol zijn Engels, Frans en Duits;

Hardwaretegels kunnen van eigen foto’s worden voorzien;

De radiale maat van 360 graden kan worden weergegeven;

Gebruikers kunnen tegels in de runtime via variabelen aanpassen en verplaatsen.