Offline simuleren met Pozmulti Configurator versie 10.9

Pilz Pozmulti Configurator

De Pnozmulti Configurator van Pilz is bedoeld om productieprocessen te ontwerpen, te configureren, te documenteren en in bedrijf te stellen. Versie 10.9 bevat de functie Simulatie in het geconfigureerde gebruikersprogramma, zodat een ontwerp al voor de inbedrijfstelling kan worden testen. De eerste stap bestaat uit een berekening van de logica-elementen. De volgende stappen worden alle elementen berekend met de simulatie. Elementen die niet worden gesimuleerd, kunnen door het forcen van de uitgangen in de gewenste toestand worden gebracht. Op deze manier kan een simulatie van de complete toepassing worden gerealiseerd. Door het gericht forcen van verbindingselementen is het ook mogelijk om een toepassing slechts in delen te simuleren. Hierdoor hoeven niet alle ingangen te worden gedefinieerd.

De toestanden van de in- en uitgangen van de geconfigureerde elementen worden weergegeven, net zoals van de verbindingen tussen de elementen. Actieve ingangen, uitgangen en verbindingen zijn met een kleur gemarkeerd. Niet-gesimuleerde elementen zijn in de tool als zodanig gemarkeerd.

Kenmerken:

Weergave van in- en uitgangen in variabelenlijst: de gesimuleerde in- en uitgangssignalen van de elementen kunnen in de variabelenlijst worden weergegeven. In- en uitgangen forcen: de toestand van een signaal kan – onafhankelijk van het gebruikersprogramma – vast worden ingesteld (permanent 1-signaal of permanent 0-signaal). Dit zogenaamde forcen kan voor alle uitgangen worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Simulatie beschikbaar voor logica-elementen en twee bedrijfsmodi: tippen en continue cyclus.