Nieuw concept ten aanzien van fouttolerantie in machineveiligheid opgesteld in het ZVEI met medewerking van Pilz

Een werkgroep binnen het ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) heeft – met medewerking van Pilz en het IFA (Duits Instituut voor Arbeidsveiligheid) – een whitepaper opgesteld waarin de beginselen van fouttolerante apparaten en systemen in de functionele veiligheid op machines en installaties worden beschreven. Dit whitepaper kan gratis worden gedownload.

Gratis download

Dit is in de eerste plaats bedoeld voor machinebouwers en systeemintegratoren die veiligheidsfuncties en subsystemen voor de machinebesturing ontwerpen en realiseren. Verder kan deze informatie ook worden gebruikt voor het ontwerpen van veiligheidsgerelateerde apparaten en systemen in de productontwikkeling. De handelwijze en de na te leven eisen zijn door het ZVEI in een whitepaper gepubliceerd.

Wat is een fouttolerant systeem?

Als er een potentieel gevaarlijke uitval is gedetecteerd, kunnen fouttolerante systemen een verdere werking mogelijk maken. Bij een fouttolerant systeem is behalve de foutdetectie ook een foutbeoordeling noodzakelijk. Zo kan worden beslist of de gedetecteerde fout kan worden getolereerd of toch ernstig is. In het laatste geval is het onmiddellijk stopzetten (uitschakelen) onvermijdelijk.

Zo’n foutbeoordeling is niet gebruikelijk in de “klassieke systemen van de fabrieksautomatisering” in de huidige implementaties. Zonder foutbeoordeling is een fouttolerantie echter niet mogelijk. Dit betekent dat een beslissing ten aanzien van de gefaseerde foutreactie alleen in apparaten of systemen met een passende inrichting mogelijk is. De ontwikkelaar en ook de gebruiker van een fouttolerant apparaat of systeem moeten hierbij ook nog de duur van de periode Δtdeg voor de verdere werking (in gedegradeerde toestand) vastleggen. Bovendien moeten er eventueel extra maatregelen voor risicoreductie worden gedefinieerd, die vervolgens deel uitmaken van de gebruikersinformatie. In de praktijk kan zo bijvoorbeeld een bewerkingsstap worden voltooid.