De Machinerichtlijn | Een overzicht van de normen

In Europa is de Machinerichtlijn van toepassing. Onze poster biedt u een richtlijn door de veelvoud aan toegewezen geharmoniseerde A-/B- en C-normen.

De veiligheid van machines is in Europa vastgelegd en uniform geregeld in de Machinerichtlijn (MRL). In het kader van de MRL zijn er Europese normen waarin de eisen voor veilige machines gedetailleerd zijn vastgelegd. Deze concrete technische specificaties zijn verankerd in normen. De Europese normen voor de veiligheid van machines zijn onderverdeeld in:

  • bovenliggende normen, de zogenaamde A-normen (basisveiligheidsnormen)
  • in productoverschrijdende normen, de B-normen
  • in productspecifieke normen, de C-normen

Onze nieuwe poster over “Beschermingsmaatregelen voor machines en installaties – belangrijke geharmoniseerde normen volgens de Machinerichtlijn” biedt u een compacte richtlijn door het oerwoud van normen. Deze bevat ook een overzicht van onze specifieke oplossingen, zodat u ook een indruk kunt krijgen van onze veiligheidsgerelateerde producten.

Download de poster nu als pdf!

Downloaden en meer informatie over de Machinerichtlijn