Contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen Pilz

Gevarenzones in een industriële omgeving kunnen met contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen worden beveiligd. Pilz heeft hiervoor diverse oplossingen, onder andere om de toegang tot of het grijpen in de gevarenzone niet te voorkomen, maar de gevaarlijke beweging wel veilig uit te schakelen. Het beveiligingsveld wordt hierbij door optische sensoren beveiligd. 

Zo zijn robotcellen zonder omheining te beveiligen door de toepassing van lichtschermen. Deze bieden een barrièrevrije toegang en bewaken tegelijkertijd het betreden van de gevarenzone. De lichtschermen schakelen de robot op een veilige manier uit, zodra ze detecteren dat een persoon de gevarenzone heeft betreden. Om de robot weer te starten, moet er een reset via de besturing plaatsvinden.

In plaats van met hekken kunnen robots ook heel eenvoudig met een combinatie van één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen van Pilz worden beveiligd. De spiegelzuilen leiden de lichtstralen van de lichtschermen zodanig om dat één paar lichtschermen volstaat voor de bewaking van alle drie de toegankelijke zijden. Ze bewaken zodoende de toegang tot de gevarenzone veilig en besparen tegelijkertijd ruimte, kosten en installatietijd.