Brexit – regelingen vanaf 01-01-2021 | gevolgen voor machineveiligheid

Na 47 jaar lidmaatschap heeft Groot-Brittannië de Europese Unie verlaten. Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 1 februari 2020 verlaten. Wat betekent dit voor uw CE-markering?

Brexit – regelingen vanaf 01-01-2021

Momenteel is de regeling zo, dat u tot 1 januari 2022 de CE-markering en de EU-conformiteitsbeoordeling onder bepaalde voorwaarden mag gebruiken wanneer u machines of machineonderdelen in de handel brengt op de Britse markt.

Er wordt een nationale Britse conformiteitsbeoordelingsprocedure vastgesteld. Hiervoor wordt een nieuw conformiteitskeurmerk geïntroduceerd: “United Kingdom Conformity Assessment – UKCA”. De nieuwe procedure zal gebaseerd zijn op nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en niet meer op EU-richtlijnen. Indien wijzigingen in de EU-wetgeving tijdens de overgangsperiode van kracht worden, wordt het UKCA-keurmerk nog tijdens de overgangsperiode verplicht.

Na 1 januari 2022 wordt alleen het UKCA-keurmerk nog erkend. Tot 1 januari 2023 kunt u voor de meeste goederen nog het UKCA-keurmerk aanbrengen op een etiket op het product of op een begeleidend document. Daarna alleen nog direct op het product.

 

De volgende regelingen gelden voor het in de handel brengen van goederen in Groot-Brittannië

Goederen die aan de EU-eisen voldoen, kunnen in de meeste gevallen tot 1 januari 2022 nog op de Britse markt in de handel worden gebracht.

Ondanks de overgangsperiode van 12 maanden zijn er enkele gevallen waarin het UKCA-keurmerk vanaf 1 januari 2021 vereist is, als het product onderworpen is aan specifieke wetgeving – met inbegrip van de machinerichtlijn – en als het product een conformiteitsbeoordeling door een derde partij vereist.

Als uw conformiteitsbeoordeling is uitgevoerd door een Britse conformiteitsbeoordelingsinstantie, mag u het CE-keurmerk niet meer gebruiken.

Voor het in de handel brengen van machines in Groot-Brittannië – met het UKCA-keurmerk – moet de Britse conformiteitsbeoordelingsprocedure worden toegepast en moet bijvoorbeeld een in Groot-Brittannië woonachtige gevolmachtigde (Authorised Representative) worden aangesteld.

Tijdens de overgangsperiode tot 01-01-2022 volstaan een eigen UKCA-verklaring om goederen in het Verenigd Koninkrijk op de markt te brengen.

 

De volgende regelingen gelden voor het in de handel brengen van goederen met een CE-keurmerk op de EU-markt

Als u eindproducten uit Groot-Brittannië op de EU-markt brengt, moet u maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uiterlijk op 1 januari 2021 aan de EU-eisen wordt voldaan; er is geen overgang van 12 maanden.

De Britse aangemelde instanties (Notified Bodies) verliezen hun accreditatie en de Britse EG/EU-typekeuringen zijn niet meer geldig. De verkrijgingsprocedure moet opnieuw worden doorlopen.

Heeft Brexit gevolgen voor producten van Pilz?

De Brexit heeft geen invloed op veiligheidscomponenten van Pilz, omdat Pilz geen EG-/EU-typekeuringen van Britse aangemelde instanties bezit.

Met Pilz het op de markt brengen van uw machines op de Britse markt veiligstellen!

Pilz-experts ondersteunen u bij veranderingsprocessen die als onderdeel van de Brexit moeten worden geïmplementeerd bij de certificering, CE- of UKCA-markering van producten en machines en het op de markt brengen van machines en installaties en machinecomponenten in Groot-Brittannië of Noord-Ierland. Wij adviseren u graag over hoe u de overgang soepel, rendabel en veilig kunt laten verlopen.

Onze experts werken daarbij samen met de Pilz-dochteronderneming in Groot-Brittannië , die als gevolmachtigde (Authorised Representative) fungeert en die u kan ondersteunen bij het verkrijgen van een UKCA.

Klik hier voor een presentatie!