Productnieuws

Elektromagnetische compatibiliteit van elektrische miniatuuraandrijvingen

10 december 2021

In veel toepassingsgebieden behoren elektrische miniatuuraandrijvingen tot de basisuitrusting voor technische systemen. Elektronica-ontwerpers moeten rekening houden met de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van de vermogenselektronica-componenten, de microcontrollers en de sensorsystemen, die samen in de kleinste ruimten van de geregelde elektrische aandrijving worden ondergebracht. Ze moeten compromissen vinden die voor de markt nog aanvaardbaar zijn. Het nieuwe technische handboek van Dr.-Ing. Andreas Wagener is bedoeld om gebruikers te helpen bij het EMC-conform ontwerpen van eindsystemen die een geregelde miniatuuraandrijving als component bevatten.

 

Het boek van Dr.-Ing. Andreas Wagener geeft om te beginnen een inleiding op elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en de actuele randvoorwaarden voor het op de markt brengen van elektrische miniatuuraandrijvingen. Daarna volgt een beschrijving van de effecten, koppelingsroutes en testmethoden met betrekking tot de interferentie die door de energie-omzetting wordt veroorzaakt en de eigen interferentiebestendigheid van de sensorsystemen. De oorzaken van de verschillende soorten interferentie door motorcontrollers worden beschreven en in verband gebracht met de bijbehorende effecten. Vervolgens worden de doorgaans genomen EMC-maatregelen stap-voor-stap besproken, evenals de meetresultaten waarmee hun effectiviteit wordt beoordeeld.

 

Het boek is bedoeld om gebruikers te helpen bij het EMC-conform ontwerpen van eindsystemen met een geregelde miniatuuraandrijving als component. Bovendien leren elektronica-ontwerpers welke maatregelen ze moeten nemen om rekening met EMC-effecten te houden in de eerste ontwikkelingsfase van motorcontrollers voor miniatuuraandrijvingen. Zo kunnen ze voorkomen dat projecten mislukken als gevolg van (onvoorziene) problemen met de elektromagnetische compatibiliteit.

 

Uit de inhoud van het boek

  • De uitdaging van EMC:

Bronnen van interferentie in elektrische aandrijvingen, frequentiecomponenten, onderdrukking van radio-interferentie voor EMC

  • CE-certificering:

EU-richtlijnen voor de werking van elektrische miniatuuraandrijvingen en de relevante normen

  • Door apparaten veroorzaakte interferentie:

Storingen door kabels, koppelingsroutes voor elektromagnetische storingen, meetmethoden en typische meetresultaten

  • Interferentiesignalen in geregelde aandrijvingen:

Storingskarakteristieken van een DC-DC convertor en een motorcontroller

  • Beperking van veroorzaakte interferentie:

Verspreidingsroutes, aarding en afscherming, kabelroutes, filters en meetresultaten

  • Interferentiebestendigheid van apparatuur:

Acceptatiecriteria, effecten, metingen

  • EMC-maatregelen voor miniatuuraandrijvingen:

Geïntegreerde motorcontrollers, extern gemonteerde motorcontrollers en encoders

  • Maatregelen voor extra robuustheid:

Codering, complementaire signalen (line drivers), robuustheid van verschillende interfaces

(het boek is beschikbaar in het Duits en in het Engels)

 

Electromagnetic compatibility of electric miniature drives

Elektromagnetische compatibiliteit van elektrische miniatuuraandrijvingen