Zuid-Nederlandse agrotech verenigt zich binnen Agrobots

Alexander Pil
7 september 2021

Door slim te werken kan een teler zijn werk vergemakkelijken, automatiseren, optimaliseren en opwaarderen. Robotisering verlaagt de arbeidsintensiviteit van de teelt en slim datamanagement draagt bij aan reductie in gebruik van water, meststoffen, gewasbescherming en energie. In het Europese Agrobots-project, dat deze maand van start ging, ontwikkelen technologie-aanbieders en eindgebruikers in de agrofood samen negen concrete oplossingen voor de open teelten. Hierin wordt gebruikgemaakt van robotica en kunstmatige intelligentie. Deze projecten dienen als voorbeeld en inspiratie voor de hele sector en worden daarom gedeeld via bijeenkomsten en een online platform. Op dit platform kunnen partijen elkaar makkelijk vinden en samenwerkingen aangaan.

Om snel en effectief stappen te kunnen zetten, hebben verschillende bedrijven, sterke landelijke en regionale netwerkorganisaties en ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten gebundeld om binnen Agrobots samen te werken aan de volgende punten:

– De agrosector in Nederland versterken en verduurzamen middels het versneld op de markt brengen van robotica- en datatoepassingen;

– Het versnellen van innovatie in de agrosector;

– De acceptatie van nieuwe technologieën vergroten;

– Het verbinden van de agrosector en de hightechsector middels het opzetten van een community en versterking van het ecosysteem;

– Ondersteuning van mkb-bedrijven in de agro- en hightechsector.

Deelnemers aan het project zijn Holland Robotics, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Rewin, FME, ZLTO, Aris, Avular, Biotrio de Nieuwe Weg, Brom Mechatronica, CJ Huiberts & Zn, Demcon, Van Eijck, Loonbedrijf Verschuur & Oomen, Loop Robots, Odd.Bot, Technolution, Tective Robotics, Trabotyx, TU Eindhoven, Landgoed Velhorst en VOF Van der Spek, ondersteund door Berenschot. Het gezamenlijke netwerk van deze partijen bevat een groot deel van de Zuid-Nederlandse ondernemingen in de agro- en hightechsector. Het project ontvangt financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro), in het kader van React-EU. De subsidie van ruim 2,5 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld onder het lopende Efro-programma voor Zuid-Nederland Opzuid 2014-2020.