Zuid-Nederland zet in op gedigitaliseerd toelevernetwerk

Alexander Pil
27 september 2021

Met het project ‘Digital Data Square Zuid-Nederland’ gaat Logistics Community Brabant, samen met regiopartners Rewin West-Brabant, Midpoint Brabant, Vijfsterren Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant, aan de slag om de digitaliseringsgraad van het toelevernetwerk in Zuid-Nederland verder te verhogen. In samenwerking met zeventien deelnemende bedrijven zijn recent vier proeftuinen gestart rondom de data- en digitaliseringstechnieken: AVS (augmented reality, virtual reality en serious gaming), SSCC (smart supply chain contracts), robotisering en digital twin. Het consortium hoopt hiermee: slimme oplossingen en toepassingen te kunnen realiseren voor proces- en ketenoptimalisatie; een kennisintensief toelevernetwerk te realiseren; toegevoegde waarde te creëren voor het netwerk op het gebied van data- en digitaliseringstechnieken én generieke tools en oplossingen te ontwikkelen.

Bas Holland van LCB-Business Developer: ‘Er liggen veel uitdagingen op ons logistieke bordje. Factoren zoals klimaatverandering, vergrijzing en verstoringen van de keten, benadrukken het belang van een innovatieve en toekomstbestendige netwerk. DDSZ verstrekt de basisconditie en het aanpassingsvermogen van bedrijven in de supply chain. Dit doen we niet op papier, maar op de werkvloer en niet alleen voor het groot bedrijf, maar juist ook voor het mkb.’