Zuid-Hollandse partners geven startschot voor actieagenda techindustrie

Alexander Pil
29 juni 2020

De technologische industrie in Zuid-Holland heeft veel potentie. Om die potentie waar te maken, gaan tientallen ondernemers, onderzoekers en andere belanghebbenden een actieagenda uitwerken. Dat was de conclusie vorige week tijdens de Regionale Online Executive Meeting voor de technologische industrie in Zuid-Holland. Op de bijeenkomst werden de resultaten van een omvangrijk onderzoek naar de Zuid-Hollandse technologische industrie gepresenteerd. De onderzoeksresultaten en de discussie daarover vormen de basis voor de ontwikkeling van een actieagenda voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.

Foto: Boers & Co

De komende tijd gaan Zuid-Hollandse deelnemers van de meeting samen aan de slag om de actieagenda te concretiseren en ideeën te bundelen. In nauwe samenwerking met ondernemers uit de regio zijn vier samenhangende actielijnen geformuleerd:

Nieuwe waardesystemen en waardeketens In een waardesysteem werkt een groep bedrijven en kennisinstellingen samen aan producten en diensten met een vergelijkbare technologische basis voor verschillende markten. ‘Zo stimuleren we de cross-overs tussen die sectoren’, schrijven de partners. De eerste actielijn wordt getrokken door Steven Soederhuizen (GKN Fokker), Hugo Vos (Demcon-West) en Arnaud de Jong (TNO Industrie).

Digital supply system In een digital supply system wisselen bedrijven informatie uit die het mogelijk maakt het hele netwerk te optimaliseren. Daarmee wordt het netwerk efficiënter, flexibeler en robuuster, en verbeteren de kwaliteit en levertijd. Uiteindelijk kunnen dan betere producten sneller en tegen lagere kosten worden geleverd. De tweede actielijn wordt getrokken door Jan van der Wel (Technolution), Leo Brand (Vopak), Ronald Koot (Boers en co) en Jeroen Broekhuijsen (TNO ICT).

Human capital Goed opgeleide mensen zijn essentieel om nieuwe waardesystemen en een digital supply system te bouwen en te gebruiken. Om het schaarse talent te binden aan de technologische industrie worden bestaande initiatieven versterkt en gebundeld. ‘We zetten erop in jongeren te verleiden om voor de technologische industrie te kiezen, verbeteren de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en stimuleren een leven lang ontwikkelen.’ De derde actielijn wordt getrokken door Fabienne van Booma (VSL), Arie van Andel (Oceanco), Maarten Schippers (Airbus DS) en Aad van Pelt (Human Capital Akkoord).

Branding, hotspots en netwerken ‘Om samen te innoveren, moeten we elkaar beter leren kennen en vertrouwen. De kwaliteit van de technische bedrijven in het netwerk moet beter zichtbaar worden – zowel intern als naar buiten toe. We kunnen trots zijn op onze innovaties en zullen dat beter moeten communiceren. Het onderlinge vertrouwen gaan we versterken door samen te werken rondom hotspots en door te werken aan een gezamenlijk verhaal dat alle partijen verbindt.’ De vierde actielijn wordt getrokken door André Boer (Krohne), Nils van Nood (GustoMSC) en Delia Wind (Holland Instrumentation).

De actielijnen bouwen voort op bestaande activiteiten in de regio zoals Smitzh, Holland Instrumentation en het Human Capital Akkoord.