Zuid-Hollandse corridor opent luchtruim voor drones buiten zichtveld

Nieke Roos
22 oktober 2020

Unmanned Valley start met het onderzoek naar de precieze route van een corridor vanaf zijn hoofdkantoor in Katwijk naar zee en de randvoorwaarden waarbinnen zogenaamde beyond-visual-line-of-sight (BVLOS)-vluchten in deze corridor kunnen worden uitgevoerd. Het doel is te komen tot een risk-based and managed testomgeving waarin bedrijven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid ervaring op kunnen doen voor toekomstige businesscases, veiligheid en regelgeving. Het initiatief krijgt steun van onder meer droneconsultancy en software-ontwikkelaar Airhub, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, drinkwaterbedrijf Dunea en Staatsbosbeheer.

Foto: Unmanned Valley

Bedrijven in verschillende sectoren tonen in toenemende mate interesse in de mogelijkheden van BVLOS-vliegen. Bijvoorbeeld voor de inspectie van windmolen op zee of hoogspanningsmasten, voor spoedeisend transport van medische goederen of bevoorrading van zeeschepen, of voor de ondersteuning van hulpdiensten bij calamiteiten. Op dit moment worden in Nederland slechts sporadisch testvluchten uitgevoerd met drones die buiten het zicht van een piloot vliegen. Voor deze BVLOS-vluchten moet ook nog eens per vlucht toestemming worden geregeld. De corridor van Unmanned Valley hoopt een eerste stap te zijn in het openen van het luchtruim voor BLVOS-drones.

‘Het economisch en maatschappelijk potentieel van BVLOS-toepassingen is enorm. Om dit ten volle te benutten, is het essentieel dat er een structurele mogelijkheid komt voor BVLOS-testvluchten in Nederland’, stelt Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. ‘Unmanned Valley biedt een unieke gelegenheid om op een verantwoorde manier drones en andere sensorgebaseerde innovaties te onderzoeken, ontwikkelen en testen. De locatie ligt op circa 3,5 kilometer vanaf de Noordzee en buiten een gecontroleerd luchtruim van vliegvelden en andere no-flyzones.’

‘Met name op het gebied van techniek, sociale acceptatie en wet- en regelgeving kunnen nog stappen worden gezet’, aldus Stephan van Vuren, droneconsultant en medeoprichter van Airhub. ‘Wanneer alle belanghebbenden helpen om barrières weg te nemen en we hiermee een structurele mogelijkheid kunnen creëren voor het testen en demonstreren van BVLOS-concepten, brengen we de sector verder, ondersteunen we de schaalbaarheid en publieke acceptatie van innovatieve toepassingen, voorkomen we dat innovatie weglekt naar landen om ons heen, en leveren we tegelijkertijd een flinke bijdrage aan een robuust kader voor ‘echte BVLOS-operaties’ in de toekomst.’