Zuid-Holland zet in op samenwerking en innovatie in tuinbouw

Alexander Pil
14 december 2020

De tuinbouwsector in Zuid-Holland heeft wereldwijd een vooraanstaande positie. Innovatie kan helpen om die positie te behouden en uit te breiden voor de toekomst. Innovationquarter, Greenport West-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en TNO hebben het innovatieprogramma Agritech opgezet. In gesprekken met stakeholders is uitgezocht welke activiteiten en subsidie-instrumenten het beste effect voor de regio zal opleveren.

Voortgaande automatisering verandert de glastuinbouw steeds meer in een van de meest innovatieve sectoren van Nederland.

Voortgaande automatisering verandert de glastuinbouw steeds meer in een van de meest innovatieve sectoren van Nederland. Daarbij kun je denken aan automatische klimaatbeheersing, plukrobots voor glasgroenten of computers die de teelt in de gaten kunnen houden. Maar hoe zit het met het gebruik van drones in de kas, of een sorteerrobot die werkt met artificial intelligence en precies op de juiste rijpheid van groente sorteert?

Zuid-Holland biedt met zijn bedrijven en kennisinstellingen en het ecosysteem binnen de Greenport West-Holland een goede voedingsbodem voor de transitie naar duurzame en digitale tuinbouw, maar opschaling en toepassing van innovatie kan nog beter. Het innovatieprogramma Agritech heeft daarom gekozen voor een focus op het testen van innovatie in de praktijk. Zo kunnen technologieleveranciers de waarde van het product valideren en demonstreren en kunnen ze hun product nog verder afstemmen op de behoefte van de markt. Daarbij krijgt de tuinder de kans om kennis te maken met de innovatie en heeft hij nog invloed op de ontwikkeling.

Lotte de Groen, innovation orchestrator bij TNO: ‘Met onze ervaring in de opzet van innovatieprogramma’s voor de regio Zuid-Holland zijn we in staat activiteiten en instrumenten af te stemmen zodat het ecosysteem voor innovatie nog beter gaat werken.’

Albert Abee, wethouder in Westland en regiobestuurder MRDH onderkent het belang van innovatie: ‘We zijn in deze regio heel goed in het bouwen van kassen en totale productiesystemen. Dat is ook een groeiend exportproduct. Maar er liggen nog meer kansen voor het gebruik van nieuwe technieken. Vaak afkomstig uit andere sectoren dan de tuinbouw. De makers en bedenkers van fabrieksapparatuur, zoals sensorrobots en embedded artificial intelligence, zijn niet noodzakelijk thuis in het Greenport-cluster. Met dit programma willen we nieuwe samenwerkingen stimuleren van tuinbouwers, innovatieve technische bedrijven en startups.’ Vanuit de MRDH is voor het programma Agritech 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Onderzoek eiwittransitie

Een ander onderdeel van het Agritech-programma is een onderzoek naar de kansen voor de regio op het gebied van eiwittransitie. Eiwitten zitten in dierlijke en plantaardige producten. Plantaardige eiwitten worden steeds meer gebruikt in bijvoorbeeld vleesvervangers of in het relatief nieuwe kweekvlees. De productie van plantaardige eiwitten is minder milieubelastend en ruimtebesparend. Om aan de mondiale vraag naar kwalitatief en betrouwbaar voedsel te voldoen, moet de productie hiervan wel omhoog. In verschillende regio’s in Nederland wordt hier al onderzoek naar gedaan vanuit het oogpunt van duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen.

Abee: ‘Het is een ontwikkeling die in het kader van het klimaat en de mondiale voedselproblematiek groeiende is. Maar wat is het businessmodel hierachter, welke technologieën zijn kansrijk voor toepassing en welke initiatieven zijn er al? Voor Zuid-Holland is hier nog geen compleet beeld van, terwijl er waarschijnlijk veel nieuwe kansen liggen.’ TNO gaat samen met Innovationquarter en Greenport de kansen van deze transitie voor Zuid-Holland verder onderzoeken.