Zes STW-onderzoeksprojecten Smart Industry van start

Alexander Pil
20 december 2016

Het bestuur van STW geeft groen licht aan zes onderzoeksvoorstellen binnen het programma Smart Industry. De onderzoeken richten zich onder meer op het realiseren van ongekend slimme industriële processen. Het totale budget van Smart Industry bedraagt ruim 3,6 miljoen euro.

STW heeft zich in 2015 ingespannen om een brede Smart Industry Science Agenda op te stellen voor de lange termijn. Mede op basis daarvan heeft Smart Industry een prominente plek gekregen in de Nationale Wetenschapsagenda, een inventarisatie van wetenschapsvragen die door de maatschappij zijn aangedragen. Een van de zestien routes van de Wetenschapsagenda is gewijd aan Smart Industry.

De zes gehonoreerde projecten zijn:

– Accelerating mass personalization in orthopedics facilitated by machine learning and bone MRI-based digital fabrication; Hoofdaanvrager: Dr.ir. P.R. Seevinck, UMC Utrecht

– Cross-industry predictive maintenance optimization platform; Hoofdaanvrager: Prof.dr. T.H.W. Bäck, Universiteit Leiden

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

– Integrating models and real-time data for zero-defect manufacturing control systems; Hoofdaanvrager: Prof.dr. B. Jayawardhana, Rijksuniversiteit Groningen

– Next UPPS – Integrated design methodology for ultra-personalised products and services; Hoofdaanvrager: Dr.ir. J.C. Verlinden, TU Delft

– Sequoia: Smart maintenance optimization via big data & fault tree analysis; Hoofdaanvrager: Dr. M.I.A. Stoelinga, Universiteit Twente

– Supreme – smart sensoring and predictive maintenance in steel manufacturing; Hoofdaanvrager: Prof.dr ir. T. Tinga, Universiteit Twente