Yokogawa breidt Prosafe-rs verder uit

Pieter Edelman
22 november 2007

Yokogawa introduceert een nieuwe versie van zijn Prosafe-RS-safety instrumented system (Sis). Naast uitbreiding van de optische communicatiemogelijkheden beschikt deze versie over een digitale uitgangsmodule en een simulatiefunctie. Prosafe-RS herkent, onafhankelijk van het procesbesturingssysteem, afwijkingen tijdens de procesvoering en voert op een veilige manier noodprocedures uit om eventuele ongelukken te voorkomen.

De nieuwste versie van Prosafe-RS maakt communicatie tussen de controller en IO-modules via een optische kabel over een afstand tot vijftig kilometer mogelijk door het gebruik van optische bus-repeaters. Daardoor kunnen instrumentatiekamers en safety instrumented controllers, die traditioneel verspreid over het bedrijfsterrein staan opgesteld, nu op één locatie worden ondergebracht. De verbeterde communicatiefunctie maakt het bovendien mogelijk om veldapparatuur bij boorputten of in andere afgelegen gebieden te monitoren en te besturen.

De IO-uitbreiding op Prosafe-RS betreft een hoogvermogen outputmodule voor lange-afstand bekabeling. De nieuwe simulatiefunctie kan de communicatie met DCS-systemen, de proces-monitoring en de communicatie tussen Sis-controllers testen. De simulaties zijn ook uit te voeren zonder verbinding met de hardware.

Prosafe-RS leent zich bij uitstek voor de olie-, gas-, petrochemische en andere industrieën die gebruik maken van systemen voor safety shutdowns, brandbeveiliging en -bestrijding en brandermanagement. De werking van Prosafe-RS en het Centum CS3000 R3 is volledig te integreren, in tegenstelling tot conventionele Sis- en DCS-systemen die elk een eigen rol hebben en gescheiden functioneren. Prosafe-RS is gecertificeerd conform IEC61508 voor Sil3-applicaties.