WUR opent onderzoeksfaciliteit voor kwaliteitsbeheersing versproducten

Alexander Pil
9 oktober 2017

Wageningen Food & Biobased Research heeft vrijdag de vernieuwde onderzoeksfaciliteit voor kwaliteitsbeheersing in de groente-, fruit- en bloemensector geopend. In de faciliteit zijn kennis en expertise over naoogsttechnologie en agrofood-robotica samengebracht. Wereldwijd groeit de behoefte naar het behoud van kwaliteit. Bedrijven kunnen met de inzichten die ze in Wageningen opdoen hun producten langer vers houden en voedselverspilling terugdringen.

In het nieuwe centrum gebruikt WUR veel vision- en robotkennis.

‘Bedrijven hebben baat bij een duurzame versketen waarin de kwaliteit tijdens bewaring, transport en verkoop optimaal wordt gestuurd. Voedselverliezen worden hiermee teruggedrongen en er komt meer kwalitatief goed voedsel beschikbaar voor de wereldbevolking. Bedrijven versterken bovendien hun internationale marktpositie’, aldus Raoul Bino, algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group bij Wageningen University & Research.

Om wereldwijd tot duurzame versketens te komen is een multidisciplinaire aanpak nodig. In de vernieuwde onderzoeksfaciliteit zijn expertises rond de fysiologie, kwaliteit en houdbaarheid van versproducten gekoppeld aan robotica en visiontechnologie. De opgedane inzichten worden door Wageningse experts en bedrijven vertaald naar methoden waarmee de kwaliteit van producten snel, objectief en nauwkeurig te meten en te voorspellen is.