Wots en Industrial Processing samengevoegd

Alexander Pil
1 maart 2017

De beurs Industrial Processing is vanaf de volgende editie in 2018 onderdeel van World of Technology & Science. De twee events werden de afgelopen jaren (in 2016 en 2014) tegelijk gehouden in de Utrechtse Jaarbeurs. FHI en Feda zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gecombineerde megabeurs. ‘In de markten van industrie, wetenschap en zorg komen technische disciplines al geruime tijd samen. Bezoekers aan vakbeurzen krijgen daardoor een bredere interesse en zij zoeken de combinatie van goed aangesloten vakgebieden’, leggen de organisatoren uit. ‘Met Jaarbeurs is afgesproken dat beide beurzen de komende jaren in Utrecht hun thuisbasis zullen hebben, om een volledig geïntegreerde beurs aan de bezoekers te bieden.’

Feda-voorzitter Rob Hommersen: ‘Tegenwoordig ligt de focus van een technisch manager niet op een deelgebied als aandrijftechniek of automatiseren. De gezamenlijke operationele technologie voor een industrieel proces is van belang. Dat wil je ook op een beurs zien.’