Workshop ontwerpen voor additive manufacturing in Fontys-lab

Alexander Pil
14 december 2016

Bij de workshop ‘Design for additive manufacturing’ worden ontwerp en realisatie van industrieel 3d printen direct met elkaar verweven. Het driedaagse hands-on programma van The High Tech Institute en Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (HTSM) vindt plaats in het 3d-printinglab van Fontys Hogescholen in Eindhoven op 17, 18 en 19 mei 2017. Gedurende iedere cursusdag wordt de theorie direct gecombineerd met de praktijk in het lab.

De eigenschappen van additive manufacturing kunnen aanzienlijke concurrentievoordelen brengen in het productontwikkelproces en/of het (eind)product. Tijdens de hands-on training leert u deze eigenschappen kennen en benutten.

De lessen worden verzorgd door ervaren docenten die enerzijds verbonden zijn aan de Fontys-onderzoeksgroep Innovatieve Productietechnologie en anderzijds actief zijn in de hightechindustrie. De training vindt plaats in en om het Objexlab, het 3d-printinglab van het Fontys Centre of Expertise HTSM. Het lab is uitgerust met tal van industriële 3d-printers, zowel voor kunststoffen als metalen. In het lab wordt eveneens gewerkt met 3d-scanners, apparatuur voor materiaalanalyse en warmtebehandeling en met alle relevante softwarepakketten. Elke trainingsdag bestaat uit een mix van theorie en hands-on praktijk, onder begeleiding van labassistenten.