Winst slimme fabrieken kan oplopen tot 1500 miljard

Alexander Pil
26 november 2019

Slimme fabrieken kunnen minstens 1500 miljard dollar bijdragen aan de wereldeconomie door productiviteitswinsten, verbeteringen in kwaliteit, marktaandeel en klantenservice. Twee derde van deze totale waarde moet echter nog worden gerealiseerd. Efficiency door ontwerp en operational excellence via closed-loop-toepassingen zullen een even grote bijdrage leveren. Dit blijkt uit de jongste studie van het Capgemini Research Institute. Volgens het nieuwe onderzoek behoren China, Duitsland en Japan tot de top drie van landen die slimme fabrieken hebben geadopteerd, op de voet gevolgd door Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Frankrijk. Nederland presteert slechter dan het gemiddelde.

Foto: Capgemini

In het rapport ‘Smart Factories @ Scale’ worden de twee belangrijkste uitdagingen voor schaalvergroting geïdentificeerd: de convergentie van it en ot, en het spectrum aan vaardigheden en capaciteiten dat nodig is om de transformatie te stimuleren, zoals crossfunctionele capaciteiten, soft skills naast digitaal talent. Het rapport benadrukt ook hoe de technologiegestuurde disruptie naar een ‘intelligente industrie’ een kans is voor fabrikanten die nieuwe manieren zoeken om bedrijfswaarde te creëren, hun activiteiten te optimaliseren en te innoveren voor een duurzame toekomst.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek, dat meer dan duizend industriële bedrijfsleiders in dertien landen ondervraagd heeft, zijn onder meer:

– Organisaties tonen een toenemend animo voor slimme fabrieken. In vergelijking met twee jaar geleden boeken meer organisaties vooruitgang met hun slimme initiatieven. Een derde van de fabrieken is al getransformeerd tot een slimme faciliteit. Fabrikanten zijn nu van plan om de komende vijf jaar 40 procent meer slimme fabrieken te bouwen en hun jaarlijkse investeringen met een factor 1,7 te verhogen ten opzichte van de afgelopen drie jaar.

– De potentiële toegevoegde waarde van slimme fabrieken is groter dan ooit. Op basis van dit groeipotentieel schat Capgemini dat slimme fabrieken de komende vijf jaar tussen de 1500 en 2200 miljard dollar aan de wereldeconomie kunnen toevoegen. In een studie uit 2017 liet Capgemini zien dat 43 procent van de organisaties lopende slimme fabrieksprojecten had. Dat is een veelbelovende stijging naar 68 procent in twee jaar tijd. 5G zal een belangrijke enabler worden, omdat de functies ervan fabrikanten de mogelijkheid zouden bieden om een verscheidenheid aan realtime en robuuste toepassingen te introduceren of te verbeteren.

– Schaalvergroting is de volgende uitdaging voor Industry 4.0. Ondanks deze positieve vooruitzichten zeggen fabrikanten dat het moeilijk is om succes te boeken, met slechts 14 procent die hun bestaande initiatieven als ‘succesvol’ bestempelt en bijna 60 procent van de organisaties zegt dat ze moeite hebben om te schalen. De twee belangrijkste uitdagingen voor schaalvergroting zijn de it-ot-convergentie en de juiste persoonlijke vaardigheden.

Volgens het rapport moeten organisaties leren van excellerende organisaties die aanzienlijke investeringen doen in de fundamenten – digitale platforms, paraatheid van gegevens, cybersecurity, talent, governance – en een uitgebalanceerde efficiency by design– en ‘effectiviteit in operations’-benadering, waarbij de kracht van gegevens en samenwerking wordt benut.

Jean-Pierre Petit van Capgemini: ‘Een fabriek is een complex en levend ecosysteem waar de efficiëntie van productiesystemen de volgende grens is in plaats van arbeidsproductiviteit. Veilige data, realtime interacties en virtueel-fysieke loopbacks zullen het verschil maken. Om de belofte van de slimme fabriek waar te maken, moeten organisaties een sterk governance-programma ontwerpen en implementeren, en een cultuur van datagestuurde activiteiten ontwikkelen. De overstap naar een intelligente industrie is een strategische kans voor wereldwijde fabrikanten om de convergentie van informatietechnologie en operationele technologie te benutten om de manier waarop hun industrieën zullen functioneren en klaar zijn voor de toekomst te veranderen.’