Wetenschapsvisie mist iets: geld

26 november 2014

De KNAW steunt het voornemen om een nationale wetenschapsagenda op te stellen, maar tekent daarbij aan dat Nederland zonder extra investeringen onmogelijk in de internationale top kan blijven. ‘Als de investeringen in wetenschap niet met twintig tot vijfentwintig procent toenemen zullen de genoemde beleidsvoornemens volstrekt onvoldoende blijken voor instandhouding van de huidige topprestaties’, schrijft de KNAW in een reactie. De wetenschapskoepel hoopt dan ook dat de vijftig miljoen euro die het kabinet ter beschikking stelt voor cofinanciering slechts ‘een bescheiden begin’ is.

Ook de werkgevers pleiten voor meer investeringen, maar dan specifiek in bètatechnisch onderzoek, dat ‘van hoge kwaliteit is, maar ondervertegenwoordigd in internationaal perspectief’, aldus VNO-NCW en MKB Nederland. Zij tonen begrip voor het feit dat er nu geen extra geld bij kan, maar vinden wel dat ‘op termijn extra investeringen in wetenschap onmisbaar zijn’.

Ook het voornemen om de programmering en budgetverdeling bij NWO voortaan door een centrale raad van bestuur te laten doen, krijgt uit wetenschappelijke hoek kritiek. De KNAW vreest dat een dergelijke constructie ‘zou kunnen leiden tot bureaucratie en rigiditeit, waarbij kortetermijnbelangen domineren’. NWO moet een organisatie voor, en bestuurd door, onderzoekers blijven, vindt KNAW. Ook FOM hanteert liever een bestuursstructuur waarin disciplines herkenbaar blijven.

VNO-NCW en MKB Nederland staan wel achter een reorganisatie, maar vrezen dat NWO verstrikt raakt in organisatieperikelen, wat de totstandkoming van de wetenschapsagenda in gevaar zou kunnen brengen.