Werkgevers en wetenschappers: miljard erbij voor onderzoek

Paul van Gerven
15 september 2016

Met het oog op de verkiezingen in 2017 zijn werkgevers- en wetenschapsorganisaties donderdag een gezamenlijke lobby gestart om de politiek te bewegen een miljard euro vrij te maken voor kennis en innovatie. Het bedrijfsleven belooft daar nog eens een miljard bij te leggen. Zonder ingrepen dreigt volgend jaar het innovatiebudget met vijfhonderd miljoen euro te dalen, boven op eerdere bezuinigingen.

Onder meer VNO-NCW, VNSU en de KNAW stellen voor het miljard in gelijke delen over twee potten te verdelen. De ene dient om eerdere bezuinigingen op de basis te repareren: financiering van onderzoek – zowel fundamenteel als toegepast – en de daarvoor benodigde infrastructuur. De andere helft moet worden verdeeld over 25 thema’s, waaronder smart industry, de energietransitie en de circulaire economie.

Daarnaast willen de organisaties ook de verkokering tegengaan. In het topsectorenbeleid is het moeilijk radicaal nieuwe dwarsverbanden te leggen. Organisatie naar thema’s in plaats van sectoren moet dat verhelpen.