Vraag hoogopgeleide technici stijgt met 12 procent

Alexander Pil
11 november 2014

Ook in het derde kwartaal is de vraag naar hoogopgeleide technici met dubbele cijfers gestegen. Ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar steeg het aantal gestelde vacatures met ruim 12 procent. De vraag naar hoogopgeleide technici is het grootst bij de technische dienstverleners en binnen de hightechindustrie. Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt’ van Yacht.

Door de toename van grote bouw- en infrastructurele projecten zijn de technisch dienstverleners op zoek naar bouwkundig ingenieurs en elektrotechnici voor de projectontwikkeling. De sterkste groei binnen deze sector zit echter op de functie van technisch bedrijfskundige met een technische vooropleiding voor calculatie of projectmanagement. Productinnovatie binnen de (hightech)industrie richt zich steeds meer op het uitbreiden van functionaliteiten met behulp van software. Om dit vorm te geven zijn software-engineers zeer gewild binnen deze sector.

Al met al stijgt de vraag naar technisch bedrijfskundigen in het derde kwartaal met 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. ‘Dubbele kansen dus voor de technisch bedrijfskundigen met een harde technische vooropleiding. Met de groei bij de technisch dienstverleners en binnen de hightechindustrie bestaat er weer keuze voor deze groep in de arbeidsmarkt’, aldus Yacht-onderzoekers Hilbrand van der Kooi.

De vraag naar hoogopgeleide technici groeit door vergrijzing en verandert door technologische ontwikkeling. Toch zien diverse opleidingen zich genoodzaakt een numerus fixus in te stellen om toekomstig overschot te voorkomen. Dit tot ongenoegen van de Tweede Kamer die met het Techniekpact juist investeert in meer instroom. Het balanceren van vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt is dus lastig en vraagt om meer flexibiliteit van de opleidingen, bedrijven en hoogopgeleide technici zelf, stelt Yacht.

De arbeidsmarktanalyse van Yacht laat zien dat de mobiliteit van de hoogopgeleide technici nog steeds sterk achterblijft bij de benchmark. Het percentage actief zoekende binnen de groep hoogopgeleide technici is slechts 5 procent waar dit percentage bij de benchmark hoogopgeleiden 10 procent bedraagt. De lage mobiliteit onder hoog opgeleide technici gooit de arbeidsmarkt op slot. ‘De markt zou gebaat zijn bij verdere flexibilisering en voor de hoogopgeleide technici zelf biedt de veranderende vraag perspectief om persoonlijke ontwikkeling verder vorm te geven’, zegt Van der Kooi.