Vouchers Smitzh boost voor Zuid-Hollandse maakindustrie

Alexander Pil
29 oktober 2018

Smitzh stelt een beperkt aantal vouchers beschikbaar voor maakbedrijven in Zuid-Holland die aan de slag willen met slimme productie zoals digitalisering, robotisering en automatisering. De vouchers kunnen worden ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van bestaande slimme productietechnologie in het eigen bedrijf of voor een kiemproject waarin nieuwe methodes worden ontwikkeld en getoetst bij een maakbedrijf. Met de vouchers wil Smitzh de regionale maakindustrie een boost geven.

Huisman Equipment en Ramlab gaan samen ’s werelds grootste offshore 3d-geprinte stalen kraanhaak bouwen. Smitzh financiert de helft van de kosten om samen met Ramlab de technische en financiële haalbaarheid te onderzoeken.

Steeds meer bedrijven passen slimme maaktechnologie toe. Automatiseren, robotiseren, digitaliseren; technologie biedt allerlei mogelijkheden om met de huidige staf meer, sneller en met betere kwaliteit te produceren. Er zijn zo veel mogelijkheden dat bedrijven vaak door het bomen het bos niet meer zien. Welke technologie kent een goede businesscase, lost bestaande knelpunten op en wordt omarmd door het personeel? Omdat het over flinke investeringen kan gaan, is het verstandig om eerst de haalbaarheid van een klein aantal scenario’s te onderzoeken. Smitzh (Smart manufacturing industriële toepassing Zuid-Holland) biedt daarbij hulp, door bedrijven in contact te brengen met deskundigen en door de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek of een kiemproject voor de helft te dekken.

De vouchers en het programma worden gefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vouchers zijn slechts tijdelijk beschikbaar. De aanvraagperiode loopt totdat de vouchers op zijn.