Voorraad tomaten in de kas automatisch tellen

Alexander Pil
29 september 2017

Hortikey heeft samen met Wageningen UR en Berg Hortimotive de Plantalyzer gerealiseerd. Dit systeem meet automatisch de tomaten in de kas terwijl ze nog niet zijn geoogst. De teler ontvangt met de Plantalyzer objectief vastgestelde informatie over de hoeveelheid en rijpheidsstatus van vruchten die nog aan zijn planten hangen. Hortikey gebruikt deze data om het systeem uit te breiden naar accurate oogstprognose.

Hortikey bouwt aan een systeem dat automatisch alle tomaten in de kas telt.

Op de Greentech in 2016 introduceerde Hortikey het concept Chimp (crop health & information monitoring platform). ‘Chimp gaf goed weer dat we met Hortikey de kant van dataverzameling in de kas opgaan’, vertelt directeur Andreas Hofland van het bedrijf uit De Lier. ‘De Plantalyzer is het eerste product dat uit dit concept wordt gerealiseerd. Met de Plantalyzer wordt de voorraad tomaten in de kas automatisch vastgelegd. Daarbij worden niet alleen aantallen geteld maar ook de kleurstadia gemeten.’ In combinatie met de cijfers van de gerealiseerde oogst ontwikkelt Hortikey door om uiteindelijk de teler te ondersteunen in een accurate oogstprognose.

Wageningen UR is gekozen omdat de universiteit veel kennis en ervaring heeft in het meten in de kas aan hoogopgaande gewassen. In het verleden heeft Wageningen UR onder meer in de EU-gefinancierde projecten Spysee, Crops en Gezonde Kas ervaringen opgedaan met camerasystemen en beeldverwerking. ‘Door te kiezen voor Wageningen UR starten we niet bij nul maar kunnen we gebruikmaken van reeds ontwikkelde publieke kennis en ervaring’, aldus Hofland. ‘Bovendien krijgen we op deze manier de nieuwste technologie in de Plantalyzer, noodzakelijk om het doel van oogstprognoses afgeven te kunnen realiseren.’

Berg Hortimotive is gekozen vanwege zijn nieuwe agv’s. ‘Met die technologie is de locatie van de wagen altijd bekend’, aldus Hofland. ‘Dat is cruciaal op het moment dat er automatisch moet worden geregistreerd. Daarbij kan de agv zich autonoom verplaatsen van pad naar pad, zodat de teler er geen omkijken naar heeft.’

Op dit moment wordt de eerste serie van vier verkocht aan telers. ‘Met die groep gaan we ervaringen opdoen hoe vaak, waar en wanneer er moet worden gemeten voor betrouwbare data’, legt Hofland uit. ‘Op basis van deze praktijkdata gecombineerd met de oogstcijfers ontwikkelen we het algoritme voor de oogstprognose.’ De planning gaat uit dat de eerste vier Plantalyzers begin 2018 starten met meten in de kas bij de klanten.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!