Vooraanmeldingen hbo en wo nemen fors toe

Pieter Edelman
11 mei 2017

De Nederlandse universiteiten hebben per 1 mei – de uiterste aanmelddatum voor het aankomende studiejaar – bijna 82 duizend inschrijvingen ontvangen voor een bacheloropleiding, elf procent meer dan vorig jaar. Bij de hogescholen schreven zich bijna 151 duizend personen in, een stijging van 4,7 procent.

Vooral vanuit het buitenland neemt de belangstelling toe voor een universitaire bachelor; daar stegen de inschrijvingen met achttien procent. Het aantal Nederlanders dat zich bij de universiteit heeft aangemeld, nam met acht procent toe naar bijna 58 duizend.

De Universiteit Twente groeit met vijftien procent harder dan de trend. Vooral voor Mechanical Engineering neemt de interesse toe, daar hebben zich maar liefst 85 procent meer bachelors aangemeld. De TU Delft zakt juist met een procent. De TU Eindhoven kan nog geen cijfers geven.

Overigens zijn vooraanmeldingen slechts een indicatie. Sommige aankomende studenten slagen niet voor hun examen of besluiten alsnog om iets anders te gaan doen. Ook schrijven sommige studenten zich voor meerdere studies in omdat ze nog geen keuze hebben kunnen maken.