Volkswagen werkt aan eigen collaboratieve robot

Alexander Pil
16 november 2016

Volkswagen heeft een slimme robot ontwikkeld die niet alleen productmatige handelingen kan verrichten, maar die dat voor het eerst ook in nauwe samenwerking met mensen doet. De intelligente robot ‘met gevoel’ detecteert precies wat mensen willen dat hij doet. Het Smart Production Lab in Wolfsburg, een van de denktanks van Volkswagen die it-oplossingen voor de toekomst ontwikkelt – heeft de menselijke robot gebouwd in samenwerking met het Duitse onderzoekscentrum DFKI.

Robots zijn binnen de auto-industrie al jaren geïntegreerd in het productieproces. Ze nemen bijvoorbeeld zware lasklussen voor hun rekening, bemannen de lakstraat of zetten versnellingsbakken in elkaar zonder dat daar mensenhanden aan te pas komen. Wat het Smart Production Lab van Volkswagen betreft kan de rol van de robot nog veel groter worden. Waar werkende mensen en robots tot nu toe fysiek van elkaar worden gescheiden, zal dat in de fabriek van de toekomst ingrijpend veranderen. Mensen en robots werken daar niet meer apart van elkaar, maar juist samen. Dat kan alleen door de robot te voorzien van sensoren, hightech 3d-lenzen en intelligente software, waardoor mens en machine zonder gevaar tegelijkertijd in een kleine ruimte kunnen werken en zelfs met elkaar kunnen communiceren.

De robot van Volkswagen toont begrip voor wat z’n menselijke collega wil en reageert daar feilloos op. Hoe dat in de praktijk kan werken, presenteerden Wolfgang Hackenberg en zijn team van het Smart Production Lab onlangs in fabriekshal 55 in Wolfsburg. In een ruimte van twee bij vijf meter zetten mens en robot gezamenlijk een versnellingsbak in elkaar. ‘De robot begrijpt mijn aanwijzingen; een kleine beweging volstaat om de robot te stoppen of hem te laten starten en hij overhandigt me op mijn verzoek onderdelen of gereedschap. Zodra ik het werkgebied van de robot benader zonder een gebaar te maken, vermindert hij automatisch z’n snelheid en wijkt hij uit’, aldus Hackenberg.

Het doel van Volkswagen is om een fabriek van de toekomst te ontwikkelen waar mensen complexe taken met een nog hogere mate van specialistische expertise, creativiteit en probleemoplossend vermogen kunnen verrichten. Door de nauwe samenwerking met slimme robots kunnen ze zich nog beter concentreren op hun werk. Verwacht wordt dat de slimme robot binnen drie tot vijf jaar in de fabrieken is geïntegreerd.