VNMI: ‘Metaalketen ziet kansen in 2015’

Alexander Pil
2 maart 2015

Metaalproducenten zijn positief gezind voor 2015. De vooruitzichten voor de capaciteitsbenutting zijn voor dit jaar beter dan voor 2014. Belangrijker nog is dat de orderportefeuille gemeten naar aantal weken werk licht is toegenomen. Frank Buijs, directeur van branchevereniging VNMI: ‘Een meerderheid van onze lidbedrijven verwacht een behoorlijke verbetering in de conjuncturele vooruitzichten. Niet alleen veel metaalsmelterijen en -walserijen verwachten tot ruim 10 procent meer afzet te boeken, maar nu ook de extrusiebedrijven.’

Meer dan twee derde van de VNMI-achterban verwacht dit jaar een (vrijwel) volledige bezetting (75 tot 100 procent) te bereiken, om de vaste productiekosten te helpen minimaliseren. Tegelijkertijd wordt een omzetstijging verwacht in 2015. Buijs: ‘Alle lidbedrijven verwachten dat de conjunctuur reeds dit jaar verder aantrekt. Wel merkt de achterban dat het vinden van nieuwe afzetmarkten een zaak van lange adem is.’

Ondanks de goede vooruitzichten is VNMI nog altijd kritisch over het ongelijke speelveld tussen de Nederlandse producenten en hun Duitse collega’s. Buijs: ‘De gesprekken met de top van het ministerie van Economische Zaken duren nog altijd voort. De acute noodzaak van met Duitsland vergelijkbare regelingen voor energiekosten, milieufiscaliteiten en financieringsmogelijkheden voor innovatie is niet afgenomen.’

Samen een vuist maken, zou voor de sector het credo moeten zijn, vindt Buijs. ‘Er bestaan tientallen brancheorganisaties en kenniscentra voor de metaalketen. Voor de klant, de gecombineerde achterban én de overheid kunnen al deze brancheorganisaties veel meer meerwaarde creëren. Dat doen ze wat VNMI betreft door intensiever samen te werken en het gezamenlijk belang centraal te stellen. Deze sector heeft recht op een betere belangenbehartiging. Alleen al de producenten van metaal in Nederland houden vijftigduizend mensen voltijds aan het werk en exporteren voor 6 miljard per jaar.’