Vliegende start voor ambitieus mobiliteitsprogramma door miljoenensubsidie

Alexander Pil
1 december 2021

Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector ontvangen samen 47 miljoen euro aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Door samen te werken in deze innovatieprogramma’s willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene mobiliteit. De samenwerkende partijen dragen zelf ruim 26 miljoen euro aan eigen middelen bij, waarmee de totale technologische impuls voor de sector 73 miljoen euro bedraagt.

73 miljoen beschikbaar voor ontwikkelingen in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Foto: VDL

Bijzonder aan de twee programma’s is dat er cross-sectoraal wordt gewerkt in een landelijk innovatief ecosysteem. In de consortia werken tientallen publieke en private partijen, onder de naam Green Transport Delta, intensief samen in twee innovatieprogramma’s voor de automotivesector, maritieme én luchtvaartsector. Grote bedrijven als VDL, Daf, NXP en Bosal, mkb-bedrijven en startups zoals Eleo werken samen met kennispartners als TNO, TU Eindhoven en Maastricht University. Rai Automotive Industry NL en Brainport Development tekenen voor het meerjarig programmamanagement van de consortia.

De programma’s gaan concrete resultaten opleveren, is de bedoeling. Zo wordt er ingezet op waterstofverbrandingsmotoren, brandstofcellen en een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur. Op het gebied van elektrificatie betreft het de ontwikkeling van een lokale ontwikkel- en productieomgeving voor innovatieve batterijmodules en –pakketten; het ontwikkelen van het batterijmanagementsysteem van de toekomst; het inrichten van een slimme laadinfrastructuur en processen om batterijen veilig op te slaan en te recyclen om grondstoffen te herwinnen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van circulaire voertuigen. 

Paul van Nunen, directeur van Brainport Development: ‘Het ambitieniveau van de samenwerkende partijen is stevig. Nederland wil een leidende rol blijven spelen in de wereldwijde transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Door onze krachten te bundelen kunnen we Nederland koploper maken in groene, slimme mobiliteit. De toekenning van financiering aan deze deelopgaven in het programma is een mooie impuls. We gaan met de consortia vol energie verder.’