Vlaanderen stimuleert industriële innovatie met 15 miljoen euro

Jessica Vermeer
30 juni 2020

De Vlaamse overheid maakt 14,8 miljoen euro extra beschikbaar om ambitieus ondernemerschap en innovatie in Vlaanderen te bevorderen. De overheid besteedt dienstenpakket voor de industrie uit aan technologiefederatie Agoria en technologiecentrum Sirris. Voor dit contract gaan Agoria en Sirris een partnerschap aan met 21 organisaties uit verschillende sectoren. Het project start op 1 juli en heeft een looptijd van vier jaar, wat neerkomt op 3,7 miljoen euro per jaar.

De overheid wil het kennisniveau binnen de industrie verhogen. Het gaat om kennis op het gebied van digitale transformatie en organisatie, waarde creëren door middel van kunstmatige intelligentie, verhoogd bewustzijn van de kansen en risico’s van cybersecurity, waarde toevoegen met slimme producten en digitale diensten, circulaire economie, klimaat en energie, en verschuiving naar ‘fabrieken van de toekomst’ en ‘digitale fabrieken’.

Het brede samenwerkingsverband van 21 organisaties bestaat uit sectorfederaties, collectieve centra, speerpuntclusters, strategische onderzoekscentra, clusterorganisaties en Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Deze organisaties zijn allemaal afzonderlijk verbonden met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

Naast de middelen voor dit industrieel partnerschap zal de Vlaamse overheid jaarlijks 650 duizend euro besteden aan Scaleup.Vlaanderen 2.0 om ambitieuze digitale starters en schaalvergrotingen te ondersteunen. Sirris, Agoria en Imec.Istart hebben een consortium gevormd om deze bedrijven te ondersteunen naar een succesvolle en snelle groei.