Vlaamse techindustrie komt weer op gang

Paul van Gerven
13 mei 2020

De Vlaamse technologische industrie draaide begin mei op drie kwart van het normale niveau voor de tijd van het jaar, tegen 56 procent een maand eerder. Dat blijkt uit een enquête van Agoria. De technologiefederatie juicht de toename toe, maar waarschuwt dat het huidige niveau voor veel bedrijven nog altijd onvoldoende is om de crisis ongeschonden door te komen. Zo geeft 14 procent van de ondervraagde bedrijven aan nu al te kampen met acute financiële moeilijkheden. Nog eens 37 procent voorziet dergelijke problemen in de toekomst. Tegelijkertijd stelt Agoria vast dat een volledig herstel in alle deelsectoren voor eind 2020 niet realistisch is.

Activiteitniveau naar deelsector van Vlaamse techbedrijven, als percentage van het normale niveau voor de tijd van het jaar. Bron: Agoria

Belangrijkste belemmering voor bedrijven blijkt de vraag naar hun producten en diensten: drie kwart geeft aan onvoldoende orders binnen te krijgen. Daarnaast bemoeilijkt social distancing de bedrijfsvoering en zijn er problemen met de bevoorrading en transport. Het ziekteverzuim daalt, maar drukt ook nog altijd op de productie.