Vlaamse ondernemingen worstelen met digitale versnelling

Alexander Pil
29 juni 2021

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, voerde in de afgelopen tien maanden bij zevenhonderd Vlaamse ondernemingen een volledige digitale doorlichting uit. Die digiscan leert dat er nog veel verbetering mogelijk is. 54 procent van de Vlaamse ondernemingen scoort minder dan de helft op cruciale parameters. Bijna 7 op de 10 ondernemingen heeft nog steeds geen concreet actieplan om werk te maken van de digitale transformatie. Zo zet 6 op de 10 ondernemingen niet in op training en opleiding van het personeel rond digitale vaardigheden. Nochtans is menselijk kapitaal een van de grootste succesfactoren in een digitale bedrijfstransformatie, aldus Voka.

‘Onze bedrijven zijn vandaag onvoldoende mee met de digitale omslag’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘De helft van onze ondernemingen gaan onder de lat door. Laat deze resultaten een wake-upcall zijn. Zonder digitale strategie zijn ondernemingen kwetsbaar in een snel digitaliserende omgeving. Bedrijven met een digitale strategie presteren doorgaans beter, kennen een hogere arbeidsproductiviteit, zijn dynamischer en groeien sneller. Voka wil ondernemingen bijstaan en biedt verschillende oplossingen aan. Samen groeien vereist een sterke digitale versnelling.’

De digitale doorlichting ging van start in augustus 2020. Zevenhonderd bedrijven namen deel en boden een inkijk in hun digitale strategie. Elke digiscan onderzocht verschillende bedrijfsdomeinen: strategie, organisatie, infrastructuur, klanten en leveranciers, productie. De belangrijkste resultaten van de digiscan bij Vlaamse ondernemingen:

– 58 procent heeft geen, of geen uitschreven, digitale strategie;

– 62 procent heeft geen trainingsplan rond digitale vaardigheden;

– 42 procent volgt digitale trends in de eigen sector niet actief op;

– 43 procent heeft enkel een eenvoudige website met contactinformatie;

– 59 procent behandelt cyberveiligheid ad hoc en heeft geen gedocumenteerde beveiligingsstrategie.

Grotere bedrijven met meer dan honderd medewerkers scoren duidelijk beter dan kleinere. Hoe groter een onderneming, hoe meer digitalisering reeds ingebed is in de bedrijfsstrategie. Ondernemingen in de dienstensector scoren significant beter dan bedrijven uit de maakindustrie. Dienstenleveranciers zijn doorgaans wendbaarder. Ze worden al langer geconfronteerd met klanten die op zoek zijn naar oplossingen, eerder dan naar producten, wat maakt dat ze een terugverdienmodel hebben dat zich beter leent voor digitale transformatie.

‘Digitalisering start met het opmaken van een digitale strategie. Maak een actieplan met werkpunten op korte en lange termijn. Denk na over hoe je beter kan connecteren met wat je klanten verwachten en handel daar ook naar. Betrek vooral ook je medewerkers. De krappe arbeidsmarkt noodzaakt ondernemingen om hun eigen mensen digitaal bij te scholen’, besluit Maertens.